Találkozás, kapcsolat, közösség

A nyolcadik Háló találkozót rendezték meg június 21-22-én Aradon, ezúttal is a patinás belvárosi Minorita-plébánián, csaknem 100 résztvevővel, akik a városban és környékén élő Háló tagokon kívül egyebek között Nagyszalontáról, Szatmárnémetiből, Nagyváradról, Temesvárról, Nagybányáról, Resicabányáról illetve a szomszédos, szerbiai Nagykikindáról, továbbá Szegedről és Makóról érkeztek.

A Háló budapesti vezetőségét Puchard Zoltán képviselte. Részt vett rajta kívül, és előadást is tartott Szent Erzsébet életéről Bodnár Boglárka Sárospatakról. Úgyszintén jelen volt a budapestiek képviseletében krónikásként e sorok írója.
Az aradi bogozók közül, valamennyiüknek köszönetet mondva, elsősorban Serendán Gréti fáradhatatlan, lenyűgöző szervező munkáját kell kiemelnünk.
A találkozó előadója és a jelmondat ötletadója ? ?A Szentírásnak Jézus Krisztus adja meg az egységet? ? dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, a magyar püspöki konferencia korábbi elnöke volt.
Nagy tetszéssel fogadott két előadásában az érsek úr ? a Biblia évéhez kapcsolódva ? egyebek között arról beszélt, hogy az Ó- és Újszövetség 72 könyvét Jézus Krisztus tartja össze, ő az, aki az idők végezetéig az emberiséget is egységbe tudja foglalni. ?Ő marad az eszmény, hogy miképpen kell tudni odaadni az egyetlen életünket a többi ember javára.? Vagyis folytatnunk kell a teremtői művet, a világ teremtését kiteljesítve, akkor is, ha az emberiség egy része ehelyett a teremtett világ lerombolásán fáradozik. Érsek úr rendíthetetlen keresztény optimizmusát tükrözi ez az általa megfogalmazott, és az előadást követő kiscsoportos beszélgetéseken sokat idézett mondat: ?Teremtő művét teremtmény soha nem teheti tönkre?. Bíztatott bennünket, hogy a Szentírás napi olvasása mellett lapozgassuk a magyar kis katekizmust, a bibliaolvasást egészítsük ki képekkel, filmekkel, alkalmasint a Szentföld meglátogatásával, és véssük elménkbe, hogy ?a Biblia a célba érő élet útmutatója marad, minden görbe út ellenére is?.
A kiscsoportos beszélgetések, a két szentmisén Seregély érsek úr által elmondott homíliák is elsősorban a Szentírásra irányultak, míg a munkacsoportokban a Háló élete, eredményei, gondjai voltak terítéken. A sűrű program mellett jutott némi idő egy-egy sétára Arad mintaszerűen rendbe hozott történelmi belvárosában, a néhány éve újra felállított Szabadság-emlékmű megtekintésére, és természetesen sok-sok beszélgetésre a résztvevőkkel, új barátságok, ismeretségek szövésére, személyes kapcsolatok ápolására. És nem maradhatott el a Háló-találkozók koreográfiájának elmaradhatatlan részét képező, szombat esti táncos mulatság sem, melyen az idősebb ? vagy inkább korábban született ? korosztály is aktívan részt vett.
Így az idei aradi találkozó nem kis mértékben hozzájárult közösségeink, hálós identitásunk erősítéséhez, lelki életünk épüléséhez.

Kovács Péter

Ugyanerről a találkozóról ír a délvidéki vendég: István Márta

Június 21-22-én az Arad-belvárosi Minorita plébánián megtartották a 8-adik Hálót, a Kárpát-medencei Katolikus Közösségek Hálózatának találkozóját. Erre az alkalomra három országból mintegy hetvenen gyűltünk össze, korhatárt nem ismerve. A meghívott előadó, dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, már pénteken megérkezett, akárcsak én is a ?szomszédságból?, így valamennyiünk számára élmény volt e neves egyházi személy és teológus társaságában lenni majdnem három napig, megélni őt közvetlenségében, kit eddig csupán a titulusa miatt naggyá értékeltem. A találkozót a szervező csoport nevében Serendán Gréti helybeli bogozó nyitotta meg, majd Puchard Zoltán, a budapesti Hálós mozgalom egyik megálmodója vette át a szót és elmondta, hogy immár nagykorú lett a Háló, miközben a közösségek közötti utak és hídak építésén tevékenykedett a közös hazánkban, a Kárpát medencében. A Háló által felkínált szálakon mintegy nyolcszáz magyar közösség talált és talál egymásra. Az aradi Hálós találkozó az idei Biblia Éve jelében folyt ezzel a mottóval: ?A Szentirásnak Jézus Krisztus adja meg az egységet?. A nap folyamán dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek úr két előadást tartott ?Járj előttem és légy tökéletes? címmel. A bevezetőben ő rámutatott, hogy napjainkban az ember annyira erősnek érzi magát, hogy megpróbál más világot csinálni mint amit az Isten teremtett és ebből keletkezik a baj. Ő ezt egy egszerű példával jelképezte, hogy az Isten mindent földből csinált, még a Bibliát is, míg az ember különböző mesterséges anyagokat talált fel azzal tönkre téve saját környezetét, veszélybe hozta a Földet és nem gondol a jövő nemzedékekre. Krisztus az, aki eszmény marad, hogy miképpen kell tenni a többi ember javára. A Biblia napjainkban státus szimbólummá vállik, hozzá tartozik a könyvtárral rendelkező ember könyveinek a leltárához. A művelt ember, aki ennek a világnak a sorsával törődik, az emberi élettel, az legalább annyit tud, hogy ez biztos hozzá tartozik az ember boldogulásának és ha öszinte, akkor tudja, hogy az örök üdvösségének az ügyéhez. A másik a szakember, aki a Bibliának az eredeti, hiteles értelmét akarja meglátni és megtalálja benne minden véleményének az igazolását. Jelképesen szólva, a Bibliát ?szét lehet rágni? az okoskodással, szakszerűséggel, mert eggyet nem szabad elfelejteni: A Bibliának Jézus Krisztus adja meg az egységét. Az Isten szólt az emberekhez, a mi elődeinkhez, a ma földön élő társainkhoz, hozzám és nekem jogom és kötelességem van válaszolni. Ez az imában valósul meg. Többféle imát ismerünk, de a leggyakoribb a kérő ima. Seregély atya lépcsőszerűen épített előadásában rámutatott, hogy az Isten előbb ráébreszt bennünket, hogy kik vagyunk mi. Az érettebb korral ébred az emberben a hála imádsága mindazért ami benne van, amire képes, amije van. Az ember szűntelenül keresi az Istennél az útmutatást, ahhoz, hogy a saját életét el ne rontsa és ezt az Úristen éppen a Bibliában adta meg, füzetbe, könyvbe leírva az élet használati utasítását, amely között az összefogó Jézus Krisztus. A Biblia az Istennel kapcsolatot kereső ember számára az útbaigazítás, mely az Istennel folytatott beszélgetésre feleletet ad, forrás, hogyan fog valaki élni. Számunkra az Isten könyve úgy kell, hogy szerepeljen, mint egy képes könyv, mely tele van minta képekkel és minden olyan útbaigazítással, mely az élethez szükséges. A Biblia lehetőséget nyújt, hogy az Istennek tetsző módon megfogalmazzuk az életünk programját. Ez a bármilyen göröngyös úton járó ember Bedeckera. A Bibliát az Isten az imádság forrásává tette. Az ember életét az Istennel való találkozás váltóztatja meg. A legmegragadóbb a feltett kérdés volt, hogy vajon tudunk-e imádkozni? Seregély atya azonnal meg is válaszolta, hogy számáról dícséretben részesülne mindenki, aki bátran bevallaná, hogy nem tud mert mi mindannyian majd csak egyszer, az örök hazában fogunk megtanulni imádkozni. Az előadást kiscsoportos beszélgetés követett, majd közös ebéd és az elmúlaszthatatlan városnézés. Arad, a gyász és a győzelem városa, mely központjában újra helyet kapott a hányatott sorsú szabadságszobor és mégannyi látnivaló, mindannyiunkat érdekelt. A felfedezéseim közé a Szt. Antalnak felszentelt belvárosi templomot sorolnám, mely a város szimbóluma és Emil Tabaković tervei szerint készült. Az ő nevéhez fűződik több nagykikindai épület felépítése is a múlt század első felében, mely ma is a szülővárosom jelképe. A ?ne félj vasárnapon?, mellyen keresztelő Szt. János születésnapját ünnepeltük Seregély atyával és Piusz minorita rendbeli testvérrel pompázott a templom. ?Tegyétek boldoggá az embereket? ? Szent Erzsébet életét mutatta be Bodnár Boglárka, ki Sárospatakon a múzeum és templom mindenese. Ezt követte a találkozó kiértékelése, majd a búcsúzkodás. Hálós ismerőseim kedvességéből számomra ekkor kezdődött meg az igazi városnézés és vendégeskedés, így én még néhány napot ott maradtam.

István Márta

 

Menjek? Ne menjek? Menjünk? Ne menjünk? Dilemmáztam keményen a gyímesbükki Háló találkozóval kapcsolatosan.
 

Bővebben...

Kicsi falu nagy eseménye volt Kotormányban a 2008. június 14.-én sorrakerült Háló találkozó.

Bővebben...

Háló szUPjektív: Egy meg egy, és elég?

Ha a szenci ifi találkozót – Kárpát-medencei jellege miatt – nem számítom, akkor a párkányi volt az első Háló rendezvény a Felvidéken 2008-ban. Május 31-én… Szóval az első félévben egyre futotta. Semmi baj, majd a második részben beleerősítünk. Lássuk csak, a következő Háló találkozó a Felvidéken: október 4., Losonc, aztán… aztán semmi. Ennyi. Egy év, két találkozó. Miért csak kettő? Erre Párkányban próbáltam megtalálni a választ. Elárulom: sikertelenül.

Bővebben...

Május 24-én Zenta adott otthont a Háló találkozónak. Szép számmal gyűltünk össze az épülő Kis Szent Teréz Emléktemplomban. A találkozó mottója: "Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak" Iz 50,4-7.

Bővebben...

Harmadízben került sor Párkányban Háló találkozóra, közel 100 résztvevővel. A nyitó szentmisét Blanckenstein Miklós atya mutatta be, koncelebráltak Burián László, Hlédik László, Magyar Károly és Vanda Károly. A találkozó mottójául Péter és Mária szavait választottuk: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6, 68), „Tegyetek meg mindent, amit mond! (Jn 2,5). Előadóink voltak Blanckenstein Miklós atya Esztergomból és Hlédik László atya Drégelypalánkról. Miklós atya segítségével átelmélkedtük: „Mi mozgatja a szívemet, mi tesz szabaddá?”. Hallhattunk a sok buktatóról, pótvallásról, melyekben nem Jézus a Megváltó, nem Ő adja a megoldáshoz a kulcsot (New Age). Elképzeléseinket az örök életről egyetlen lényeges pontra fókuszáltuk: „Ő, az Úr van ott!”, az Ő látása, a személyes találkozás Vele az egyetlen maradéktalan boldogság. László atya előadásával – többek közt – segített máriás lelkülettel szemlélni életünket, küldetésünket.
Nyolc kiscsoportban ajándékoztuk meg egymást figyelemmel, őszinte meglátásainkkal, tapasztalatainkkal. Köszönjük minden résztvevőnek, akik jelenlétükkel gazdagították a találkozót s azoknak is, akik a háttérben imáikkal segítették e nap sikeres megvalósítását.

Bővebben...

2008. Május 24-én Háló találkozó volt Zentán az épülő Kis Szent Teréz   Emléktemplomban.

Szentségimádással kezdődött a program, amit ft. Szeles Oszkár vezetett. Engem nagyon megfogott az, hogy az atya saját szavaival imádkozott, beszélgetett Jézussal. Minket is arra buzdított, hogy merjünk beszélni Jézussal minden gondunkról, aggodalmainkról, szeretteinkről. Bátran kérjük a segítségét minden ügyes-bajos dolgainkban. Gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat is bízzuk szerető gondoskodására, mert Ő a Jó Pásztor, aki mindenkit meghallgat, vigyáz ránk. Nagyon meghatott ez a saját szavakkal mondott imádság és még közelebb kerültem Jézushoz.

Bővebben...

2008. május 10-én került megrendezésre Nagykikindán az ifjúsági Háló találkozó.
Korán kezdődött a nap, de örömmel ébredt minden lelkes szervező, köztük Tápai Róbert is, aki mozgatórugója volt a buzgó kis szervező csapatnak. Az előkészületek lebonyolítását és a nap irányítását is legfőképp neki köszönhetjük, mint ahogy azt is, hogy ügyes szervezésével a környező falvakból, városokból, de még határon túlról is érkeztek ismerkedni vágyó fiatalok. Hiszen mi másról is szólhatna egy ifjúsági találkozó, ha nem az ismerkedésről.

Bővebben...

Tudom, már lassan hármadik hét is eltelik, mióta részese voltam a szenci találkozónak, de a gondolataim most értek igazán sorokká. 
A Gyögyő poénját másodszor is sikerült elsütni. Először a rózsaszállási táborban, majd itt Szencen (persze azt nem mondtam, hogy közben nem volt ilyen, de ez most igazán bejött). De hogy mindenki értse a lényeget, miről is van szó. Mindössze egy rövid kis mondatocskáról: „itt nincsenek idegenek, csak barátok, akiket nem ismerünk”. Igaz, nem hiszek az ellentétes neműek közötti barátságban (a kritikát és hozzászólásokat szívesen fogadom), de a Hálóban, mégis van egy olyan kapcsolat, ami nemre nem tekint. Talán erre egy új kifejezést kéne kitalálnunk. Na mindegy, ez most nem fog menni, de az egyszer biztos, hogy van családunk, vannak barátaink, ismerőseink, és vannak a hálósok, akik mindezt átkarolják.

Bővebben...

{mosimage}Amikor először hallottam a kezdeményezésről, hogy ifjúsági találkozó van tervben a közeljövőben, egy találkozó kizárólag fiataloknak, nagyon megörültem. Mindig is vágytam rá, hogy hozzám hasonló korú emberekkel beszélgessek bennünket érintő témákról. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy a találkozó Kárpát-medencei szinten gyűjti össze a fiatalokat mindenképpen érdekesnek tűnt az ötlet. Így utólag ez a szenci találkozó minden szempontból telitalálat volt a számomra, úgy a korosztály, mint a témaválasztás tekintetében.

Bővebben...

63. oldal / 66

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!

Tarsoly 2020. június

egy csepp Köszönjük a felajánlásokat!

Kérjük, hogy a Romániában adózók adójuk akár 3.5%-val a
Partiumi Háló Egyesületet
vagy az
Erdélyi Háló Egyesületet
támogassák!

Határidő: 2020.06.30.
_______________________________________

Támogatóink:

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
A járvány terjedésének lassítása, megállítása érdekében úgy döntöttünk, hogy a Háló S4 termeibe meghirdetett rendezvényeinket 2020. március 15-től bizonytalan ideig nem tartjuk meg.
Ezen döntést a résztvevők és mindannyiunk egészsége érdekében hoztuk meg. Reméljük, hogy minél előbb újra szervezhetünk nyilvános közösségi - kulturális eseményeket! Addig is kövessenek minket (Fb, honlap, youtube), mert a közeljövőben a nyilvános események helyett igyekszünk online tartalmat, és régebbi felvételeket közreadni Önöknek!
Háló S4 vezetősége

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

Karantének

Rendhagyó Dudoló Navratil Andreával

Pünkösd hetében

10. rész >>

A méhek és a beporzó rovarok világnapján

9. rész >>

Szervác napján

8. rész >>

A Jászkun Redemptio, azaz a jászok és kunok szülőföld- és szabadságszeretetének emléknapján

7. rész >>

A tánc világnapján
4 falu, 4 dallam, 1 téma:
a szőlő

6. rész >>

Szent György napja előtt egy nappal
5 moldvai népdalt tanulunk

5. rész >>

Fehérhét

4. rész >>

Virágvasárnap és Nagyhét

1. rész >>

2. rész >>

3. rész >>

A Képmás magazin beszélgetése Navratil Ansreával>>

 

2020.05.19. 19:00 Háló Jazz Klub otthon

Eddigi klubestjeink >>

11 és fél év és a 109. klubest után egy időre kényszerűségből megállunk, és emlékezni fogunk. Ezentúl minden kedden közreadunk eddig soha nem publikált felvételeket a Háló Jazz Klub hőskorából, a kezdetektől, a magyar jazzélet élvonalbeli művészeivel! Élőben, otthon, de mégis együtt, egyszerre nézhetjük a teljes koncerteket!

2020. április 21-én
a 2008. november 11-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

2020. április 28-án
a 2008. december 9-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

2020. május 5-én
a 2009. január 13-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 2020. május 12-én
a 2009. február 10-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 2020. május 19-én
a 2011. október 11-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 

2020.05.25. 18:00 Angol nyelvű magyar népdalkurzus - online

Hungarian Folk Singing Class

Részletek / More info >>

facebook >>

 

Újraindult a Tarsoly!

2019. július 29-én, a tatai Háló-tábor megnyitóján volt a megújult első szám bemutatója.

A Tarsoly 2020-ban 3 alkalommal jelenik meg: februárban, júniusban és októberben.

A Tarsoly legújabb és néhány régebbi száma a Kiadványok menüpontnál is olvasható és letölthető.

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók