Találkozás, kapcsolat, közösség

Az alábbi gyűjteménnyel szeretnénk nektek néhány általános ötletet adni a közösségi alkalmakon vezetett imákhoz. Itt pedig Mazgon Gábor atya imagyűjteményét találjátok, amiben mintegy 80 konkrét imaforgatókönyv olvasható korosztályonként és vezetői tapasztalatok szerint csoportosítva.

 

Kötött ima


A kötött imáknak azt tekinthetjük, amiknek a szövege kötött – azaz nem ott helyben találjuk ki. Lehet ez egy-egy szent korábban megírt saját imádsága, illetve egy-egy Szentírásra épülő, a keresztény hagyományban rögzült imádság (pl. Miatyánk, Üdvözlégy, Zsolozsma stb.)


Az emberek általában azért ódzkodnak a kötött szövegű imáktól, mert idegennek érzik a szövegét. Ezen általában lehet segíteni azzal, hogy egyszer (vagy időről időre újfent) átelmélkedjük az adott ima szövegét; értelmezzük azt. Ugyanez lehet azonban az előnye is ezen imaszövegeknek: már más megfogalmazta, nekem nem azon kell görcsölnöm az imádság ideje alatt, hogy mit és hogyan mondjak, s ezáltal – esetleg – jobban tudok koncentrálni az imádságra, magára Istenre.


A kötött szövegű imádságok inkább eszközök az imádsághoz, nem feltétlenül kizárólagos imaformák. Alkalmasak lehetnek pl. röpimaként, egy-egy alkalomhoz. A miatyánk, üdvözlégy szövege alkalmas lehet saját imádságunk bevezetésére, lezárására, hiszen összefoglalja – összefoglalhatja – saját imádságainkat, kéréseinket stb.

 

Zsolozsma

Zsolozsmát akkor jó imádkozni, ha egy hosszabb kötött imára vágyunk. (Ebben hasonlít a Rózsafüzérre, de ezt imádkozhatjuk nem katolikusokkal is.) Ha emellett döntünk, érdemes a napszaknak megfelelő imaóra szövegeit kiválasztani, és kinyomtatni a résztvevők számára. Ha témánkhoz szentírási szövegrész is tartozik, ezt is belecsempészhetjük a rövid olvasmány helyére. Ha hosszúnak találjuk, le is rövidíthetjük. Ha nem túl kicsi a csoport, és van, aki tud énekelni, énekelhetjük is, szép élmény tud lenni.
A zsolozsma imaóráihoz tartozó szövegeket itt találjátok itt pedig a telefonra tölthető alkalmazást.

Miért zsolozsmázunk?

- 3000 év óta imádkozzák ezeket a zsoltár szövegeket, és lehet hogy utánunk is fogja valaki: időben távol lévőkkel közösség
- az egész egyház imádkozza: térben távol lévőkkel közösség
- Jézus is imádkozta ezeket: Vele való közösség, vagyis valami nagyba csatlakozunk be
- megélhetjük a helyünket, fontosságunkat a nagyban, de az alázatot, porszem-létünket is
- sokat kérünk/köszönünk, de a zsolozsma főként dicsőítés, ami alapvetően nagyon fontos hozzáállás Istenhez
- érzelmileg rendkívül telített, ezeket az érzelemeket hozzáférhetővé teszi bennünk és Isten elé viszi
- beleélhetjük saját érzéseinket, azonosulhatunk
- ha ellenkező érzések: felhívja figyelmünket, nem csak rólunk szól
- egyhegyűvé tesz: figyelmedet Istenen tartja hosszabb ideig
- a nap, az idő megszentelése (ez a mi szalátunk, napi ötszöri imánk)
- a zsolozsma imádkozik helyettünk is, próbáljuk ráhagyni magunkat

 

Rózsafüzér

Katolikus körben kötött imádságként a rózsafüzért is imádkozhatjuk. Egy tized elmondása körülbelül 6-8 percig tart, míg az egész elmondása kb. 20-25 percet vesz igénybe. Az ima részletes leírását itt találjátok.

 

Szabad szavas ima

A kötött imák mellett, fontos, hogy legyen lehetőség az imánkat saját szavainkkal is megfogalmazni, akár hangosan akár magunkban. Mivel ez egy érzékeny terep, fontos, hogy hagyjunk szabadságot arra, hogy ki-ki eldönthesse, magában vagy hangosan szeretné-e kimondani az imáját. A szabad szavas ima lehet egy hosszabb ima egy eleme, de építhetjük erre az egész imádságot is. Fontos, hogy egyértelmű legyen, hogy mikor van a megszólalás ideje. Ennek végét általában egy Amen-nel szoktuk jelezni, de ha kéréseket fogalmazunk meg, akár a „Kérünk téged hallgass meg minket!” is lehet a zárás. Ha körbe adunk egy követ, és az imádkozik, akinél a kavics van, akkor könnyű jelezni, ha valaki passzolni szeretne. Így el lehet kerülni a kínos csendet. (A kínos csend inkább a kezdő közösségekre jellemző, érettebb közösségeknél a csend már nem zavaró.)

 

Ima taizéi énekekkel

A taizéi énekeket sokféleképpen beépíthetjük az imába. Elválasztóként az egyes „egységek” között, indításnak, zárásnak, de épülhet az imádságunk ezekre az énekekre is úgy, hogy egyet-egyet nem csak kétszer-háromszor éneklünk el, hanem hosszabban, akár 4-5 percig is ismételjük. Ezek között hosszabb csendeket tarthatunk. A csendeket megtörhetjük azzal, hogy valamilyen szöveget (akár szentírási részt, imát, verset, elmélkedést) olvasunk fel benne.

 

Ima gyertyával

Gyakran használunk gyertyát az imádsághoz, mivel segít az imádságos légkör kialakításában illetve segíti a fókusz megteremtését. Ha szeretnénk, hogy mindenki tegyen egy gesztust, ha kész van azzal, amire kértük (pl. készen áll az imára, vagy megfogalmazta, hogy mit szeretne ebben az imában kérni, vagy megvan, hogy mit szeretne felajánlani az Istennek, stb.), akkor megkérhetjük a csoport tagjait arra, hogy gyújtsák meg a nekik adott gyertyát, és helyezzék középre. Sokat segíthet a belehelyezkedésben és a jelenlétben, ha egy lelki eseménynek fizikai kereteket is adunk.

 

Ima egymásért

A közösségépítés egyik eszköze lehet, ha egymásért is imádkozunk. Ezt sokféleképpen tehetjük. Lehet a másikért imádkozás helyszíne az alkalom, ahol együtt vagyunk, de lehet otthoni feladat is, ha előre megállapodunk abban, hogy ki kiért imádkozik.

Ha a közösségi alkalmon imádkozunk, akkor az történhet úgy, hogy mindenki ugyanazért az emberért imádkozik, akit körbeállhatunk/ülhetünk/térdelhetünk, akár meg is érinthetjük, de az is lehet, hogy mindenki a helyén marad, és így mondjuk el az imádságot érte. Úgy is imádkozhatunk egymásért, hogy mindenki egyvalakiért imádkozik. Hogy ki legyen ez, azt eldönthetjük sorsolással vagy spontán módon vagy úgy, hogy mindenki a tőle jobbra ülőt kapja. Ha nem vagyunk nagyon sokan a csoportban, akkor akár mindenki imádkozhat mindenkiért.

 

Ami megfogott

Imádkozhatunk úgy egy-egy bibliai szöveggel, hogy arra kérjük a csoport tagjait, emeljék ki belőle azt, ami megfogta őket. Ehhez szükséges, hogy előttük legyen a szöveg, ezért, ha nincs mindenkinél Biblia, érdemes kinyomtatva kézbe adni azt. Egyszer vagy kétszer olvassuk fel hangosan a részletet, majd rövid csönd után, ki-ki felolvashatja azt a szót, mondatot, ami fontos lett neki. Csinálhatjuk ezt úgy is, hogy a kinyomtatott szöveget felvagdossuk, kisebb részekre, és abból választják ki az emberek, ami tetszik nekik, ami megfogja őket. Erről akár beszélgetni is lehet, ki miért választotta, amit választott.

 

Belehelyezkedés egy bibliai történetbe (imagináció)

Ez a módszer Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvében van kifejtve. A személyes átélést és az Úrral való találkozást segíti. Bevonja az imádságba az egyik fontos képességünket, a képzeletünket. Sokszor nagyon mély rétegeket tár fel a résztvevőkben. Csak eseményszerű szentírási helyekre alkalmazható. Egyik lényeges feltétele a fantáziánk szabad használata, a másik, hogy kellő időt kell hagynunk a gyakorlatra. Amikor először vezetünk ilyen szemlélődést, érdemes előre leírni a mondatainkat, amiket mondani fogunk, hogy lássuk nem túl részletezők-e. A módszer leírását és az eddigiek forrását itt találod.

 

Imához felhasználható eszközök, tárgyak, szimbólumok

A imánkhoz mindenképp kapcsolódik egy-két alapszimbólum (testtartásunk, keresztvetés, stb.), de ezeken kívül is kereshetünk még eszközöket, melyek segítenek Isten felé irányítani a figyelmünket. Ehhez néhány gondolat:

- Minden szimbólum, ami jelent valamit, ami érint, ami megjeleníti a Szentet.
- A legfontosabb szimbólum te magad vagy: a tested, a testtartásod. Ehhez jól jöhet ülőpárna, sámli, térdeplő, szőnyeg etc.
- A látásunkon keresztül is erősen kapcsolódhatunk:
        - A természet szemlélésével. Annak egy-egy apró részletének megtekintésével (pl. virág, fadarab, levél..).
        - Képeket is használhatunk az imához. Pl. ikon, szentkép, szép kép, festmény.
        - A teret “leszűkíthetjük” azzal is, hogy sötétet csinálunk, illetve egyetlen fókuszúvá tehetjük egy gyertyával.
- A hallás bevonása: zene (te játszod, hallgatod élőben/felvételről), hangszer, CD. pl kis harang ima elején. 
- A szaglásunkat is bevonhatjuk: az illatok nagyon segítenek, egyrészt bevésik a megélt élményt, másrészt elő is hozhatnak élményeket, érzéseket. Használhatunk tömjént, füstölőt, párologtatót vagy virágot is.
- Legyen 1 fókuszú a szent tér, amit létrehozol, amiben vagy.
- Alkoss bármilyen eszközzel: írj, rajzolj, fess, zenélj, énekelj, táncolj, mint ima. 

 

fel

 

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók