Találkozás, kapcsolat, közösség

Megvalósult képzéseink

 

JezusTerve2011. szeptemberétől kezdve tartottunk közösségi képzéseket.

  1. Kisközösség és ... - fókuszban a meghívás és a befogadás. Debrecen, 2011. szeptember
  2. Közösségépítés, mint misszió a magyarság megtartása felé. Muzslya, 2012. március
  3. Lépj ki a csónakból! Közösségi moderátor képzés. Sajópálfala, 2012. június
  4. Bogozói kiscsoportvezetői képzés. Muzslya, 2014. március
  5. Haladó csoportvezetők képzése. Csíksomlyó, 2018. január

 

1. Kisközösség és ... - fókuszban a meghívás és a befogadás
Debrecen, Megtestesülés Plébánia, 2011. szeptember 16-17

Mottó: „Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni...” (Mk2,3)

Cél: a kisközösségek személyesebb, nyitottabb, befogadóbb, önjáróbb működésében való fejlődése.

Összefoglalás

Közösségi Műhelyünk meghívást kapott a debreceni Megtestesülés Plébániáról, Felföldi László atyától a helyi közösségek működésének segítésére, koordinátorok számára. A felkérésnek 2011. szeptember 16-17-én tettünk eleget. "Kisközösség és ... - fókuszban a meghívás és a befogadás -" programunkkal 5 fővel érkeztünk péntek este a plébániára, ahol egy kb. 15 főből álló, lelkes, vegyes korosztályú csapat fogadott. A célunk az volt, hogy az egyébként pezsgő közösségi életet egy kicsit a mélyebb, személyesebb együttlétek és beszélgetések felé vigyük. Úgy gondoljuk, hogy a kisközösségi együttlét az egyik lehetséges útja a mély, őszinte személyes kapcsolatok kialakításának, a közös lelki fejlődésnek, és az ilyen tapasztalatainkat próbáltuk átadni.

Programunk péntek estétől szombat estig tartott. Mottójául ezt választottuk:
„Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni...” (Mk2,3), arra utalva, hogy a közösséget keresők befogadását sokszor éppen az arctalanság, az egyediség hiánya nehezíti.

A rendelkezésünkre álló mintegy 12 órányi időt hét blokkra osztottuk az alábbi témákkal:

- Megérkezés és beszállás: Bemutatkozás, ismerkedés, a téma felvezetése
- Kisközösség és spiritualitás: A közösség Istennel való viszonya és ennek ápolása
- Kisközösség, és amiért csináljuk: Miért jó, miért érdemes, minek ez az egész
- Kisközösség és nyitott kérdések
- Kisközösség és az összejövetel felépítése:
- Köszöntés és ráhangolódás
- Szentírás és beszélgetés
- Lezárás (ima, visszajelzés, ...)
- Kisközösség élőben:
- Csoportokra oszolva kisközösségi "mintaösszejövetel"
- Zárás és visszajelzés

A nap végén befejezésül mindannyian együtt vettünk részt a szentmisén a plébánia híveivel.

Számunkra nagy élmény volt a helyi közösségek képviselőinek megismerése, a résztvevők nyitottsága, aktív közösségi élete. Örültünk az utólagos visszajelzéseiknek, például a 2-3 fős kiscsoportokban megtapasztalt mély beszélgetések élményéről. Sokan ezen a napon élték át az első kisközösségi élményt. Úgy érezzük, hogy jól együtt tudtunk dolgozni a helyiekkel, és mi is sokat kaptunk tőlük.

SaruNelkul400

2. Közösségépítés, mint misszió a közösségi Egyház és a magyarság megtartása felé
Közösségvezetői műhely
Muzslya (Délvidék), 2012. március 23-25.

Mottó: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust!” ...Ők elmentek, és szóltak Jézusnak.

Cél: Közösségépítés, mint misszió a magyarság megtartására.

Összefoglalás

A délvidéki Háló meghívására, egy közösségépítő projekt keretében kétnapos (péntek estétől vasárnap délutánig) interaktív foglakozást vezettünk délvidéki moderátorok, közösségvezetők és kisközösség-tagok részére. A kisközösségek léte, működése út a közösségi Egyház építése felé, és fontos szerepe van a magyarság megtartásában is. A közös munkát a forgószínpad szerű csoportos foglakozások váltogatták. Közösen megfogalmaztuk a kisközösségek céljait, szerepét az életünkben, hatását a környezetünkre. Röviden a működésükről és az eszközeiről is szó volt.

SaruNelkul400 

3. Lépj ki a csónakból! Közösségi moderátor képzés
Sajópálfala, 2012. június 8-9.

Mottó: „… erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment.” (Mt 14,29)

Cél: a kisközösségek működésének, eszköztárának közös átgondolása, átbeszélése, a személyességre fókuszálás.

Összefoglalás

A kicsivel több, mint 24 órás együttlét mottójául választott részlet számunkra azt jeleníti meg, hogy a kisközösség mindig bátorságot, aktivitást és kockázatot jelent. Erről akartunk együtt gondolkodni néhány további gondolat középpontba állításával. Péntek este beszélgettünk a személyes és spirituális mélybe nézésről, szombat délelőtt egy közösségi találkozó felépítéséről és a moderátor szerepéről, délután pedig a meghívásról. Emellett volt közös ima, tapasztalatcsere, megosztás, egy igazi kisközösségi alkalom és zárásként közös liturgia.ű

SaruNelkul400

4. Bogozói kiscsoportvezetői képzés
Muzslya, 2014. március 1.

Mottó: “...aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” (Mk 10, 13-16).

Cél: alapvető ismeretek és gyakorlati tudnivalók, tapasztalatok átadása, tekintettel a Háló-találkozókon történő csoportvezetésre is.

Célcsoport: délvidéki bogozók (a Háló önkéntesei), köztük csak néhányan rendelkeztek kiscsoportvezetői tapasztalattal.

Összefoglalás

A közös bevezető rész a megérkezést, a belelendülést, a nap kereteinek a megismerését szolgálta több játékos feladattal. Az első műhely a kiscsoportos munka alapjainak az áttekintését célozta meg. Összegyűjtöttük a hálós kiscsoportok ismertetőjegyeit, feladatát, a kiscsoport-tagok és a vezető szerepét, feladatát. A másik játékban a csoportvezető és a csoporttagok szerepét próbáltuk megközelíteni egy új megvilágításban – a csoportvezető nem azért van, hogy mindent ő oldjon meg, a tagoknak is megvan a maguk feladata, felelőssége.

A második műhelyben a kiscsoport elemei, lehetőségei, eszközei megismerését jártuk körül. A csoportvezető ezekből az elemekből tervez a készüléskor és a csoportban aztán használja azokat az eszközöket, amelyek ismerete segíti a munkáját.

A délutáni műhely a résztvevők ebben már kipróbálhatták magukat egy-egy mini-vezetés során valamilyen gyakran előforduló megoldandó helyzetben. A feladat az volt, hogy a problémát észrevegye, és valahogy megoldja. A mini-csoportot megbeszélés követte, mit lehet ilyen helyzetekben tenni, kinek van javaslata megoldásokra.

A záró közös foglalkozáson a nap összegzéseként megfogalmazta ki-ki magának, hogy mit visz haza ebből a napból és egyet ebből hangosan megosztott a csoporttal.

 

 SaruNelkul400

5. Haladó csoportvezetők képzése
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház, 2018. január 26-28.

 

Előzmények

A Közösségi Műhely a Háló erdélyi irodájától kapott megkeresést egy továbbképzés megtartására egyházi csoportok aktív vezetőinek.
A résztvevők ennek megfelelően csoportvezetők voltak, Gyergyóból, Csíkból és Sepsiszentgyörgyből. Egy részük ismerte egymást a helyi egyházból vagy a Hálóból, de voltak a képzés kedvéért érkező külsősök is. A résztvevők igen változatos összetételben kisközösséget, baba-mama kört, Kolping-csoportot vagy imakört vezetnek.


Összefoglalás

A péntek este egymás megismerésére szolgált: milyen kapcsolatban vagyunk egymással, honnan jöttünk, milyen várakozásaink vannak? Sok mozgás, vidámság közben szedtük össze a csoportról alkotott képünket, várakozásainkat, úton levésünket, és csoportnormáinkat.
A szombat-vasárnap blokkjaiban ezekről beszélgettünk:
A csoport. Mi a csoport, számomra miért szükséges, miért járok oda? Milyen egy ideális közösségi tér, milyenek a jó kérdések a beszélgetéshez? Simon Simek Aranyköre, a Tuckman-féle csoportfejlődés-elmélet.
A közösségvezető. Hogyan alakul ki, milyen feladatai vannak. World Café (tematikus asztalok) módszerével összeszedtük tapasztalatainkat a beszélgetés-vezetés, imavezetés, játékvezetés feladatokról. A konfliktusok Moore-féle csoportosítása, saját nehéz konfliktus-élményeink.
Kapcsolatok. Hogyan kapcsolódom én a csoportomhoz? Eszközök arra, hogy kapcsolatban maradjunk egymással. Milyen a csoportunk kapcsolata a környezetével (akik nincsenek benne, de hozzánk tartoznak), és milyen az Egyházzal?
A visszatekintésben, értékelésben összegyűjtöttük a minket megmozgató, megható, bátortalanító vagy lelkesítő helyzeteket. Munkás, figyelmet megtartó hétvégi programon voltunk.

 

 

fel

 

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók