Találkozás, kapcsolat, közösség

Kárpát-medencei Háló bogozói találkozó volt a „csapongóan kanyargós Bega folyó mentén” az elmúlt hétvégén. Erre az alkalomra Muzslyára mintegy 150 bogozó érkezett Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Partiumból, Magyarországról és Délvidékről, ami egyben a Kárpát-medencei egységet bizonyítja.

Halmai Tibor régiófelelős és munkacsoportja a találkozó témájául az isteni kinyilatkoztatást választotta, és a nyitószentmisére msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspököt hívta meg.
Kiváló indítóerőként hatott már az első este. Kónya Sándor énekmondó gitáron Mária dalokat adott elő, amelyek közül néhányat a jelenlévők vele együtt énekeltek. Annak ellenére, hogy sokan az egész napot úton töltötték, nagy érdeklődéssel vettek részt Klemm József publicista kiváló előadásán a kommunikációról, melyben rávilágított egy számunkra mély kérdésre, hogy ki vagyok én és ki Ő (az Isten). Ezt követte az elszállásolás az Emmausz fiú-, valamint a nagybecskereki leánykollégiumban. A szombat csendes szentmisével kezdődött, majd következett Sebők Sándor atya előadása. Szinte vészharangként hatottak szavai: ha ez a társadalom nem lesz képes visszafordulni Krisztushoz, elvész. Az elmondottak felráztak valamennyiünket. Rádöbbentünk kiválasztottságunkra és felelősségünkre, főképpen arra, hogy a vértelen vértanúság idejét éljük. A kapcsolatok átformálják az ember belső világát, ezekből élünk, erősítették meg a kiscsoportos beszélgetések. A délutáni munkacsoportok tematikus kérdésekkel foglalkoztak, majd azokat régiós munkamegbeszélések váltották fel. A húszéves Háló mozgalom ezután „adminisztrálni” fogja magát, vagyis tervben van az irodák megnyitása Kárpát-medence szerte. Ennek eredménye lesz a helyi bogozók megerősödése és az ifjúsággal való foglalkozás. Megalakult a 24 főből álló Háló Parlament. Újra indul a Tarsoly című hálós lap elektronikus és nyomtatott változatban. A szerkesztési kérdésekkel külön foglalkozott a média munkacsoport. Újdonságként elhangzott néhány statisztikai adat is a Hálóról: 200 bogozó munkálkodik Kárpát-medence szerte, 70-80 találkozót szerveznek évente, amelyeken mintegy 3000 ember találkozik. A Ki mit tud? - a Kárpát-medence kincsei elnevezésű záróestre - a muzslyai általános iskola tornatermében került sor, majd ezt követte a táncház, amelyen a Torontál együttes húzta a talpalávalót. Vasárnap buszokkal utaztunk a nagybecskereki székesegyházba, ahol a hálósokat jelenlétükkel megtisztelték dr. Pénzes János szabadkai, dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspökök és msgr. Huzsvár László nyugalmazott püspök atya.
- Örülök, hogy a Kárpát-medencei Háló találkozó témájául az isteni kinyilatkoztatást választották a szervezők, mely egyben a tizenkettedik szinódus témája is, vagyis az, hogy hogyan lehet a Szentírást megvalósítani az egyházban - mondta dr. Német László püspök, aki szerint a Háló egyházépítő Kárpát-medencei lelkiségi mozgalom.
- Kívánom, hogy minél több hívő akadjon be a Hálóba! Összefogásunkkal érdemes tenni valamit, megmaradásunkért. Kívánok minden hálósnak sok kegyelmi erőt és azt, hogy találkozzunk még sokszor! – üzente dr. Pénzes János püspök búcsúzóul.
Végezetül álljanak itt röviden egy erdélyi hálós élményei:
Kíváncsian jöttem ide és lelkiekben feltöltődve, gazdagon térek haza. Jó volt megélni a közöttünk kiáradó isteni szeretetet, a személyes emberi kapcsolatok lélekformáló erejét, és a nemzeti összetartozásunkat.

István Márta

 

Szeibert András a Háló jövőjéről a következő gondolatokat osztotta meg velünk.

Megilletődés, mert ennyi bogozó előtt még sosem beszéltem. Sokkal fontosabb ez, mint akármilyen ezrek előtt, vagy akár a TV-ben nyilatkozni. A felelősségem nekem is, de nektek is nagyon nagy.

Hogyan valósíthatjuk meg az álmunkat?

 • Adminisztráció: Találkozókon részt vettek, kik mihez értenek, miben tudnának segíteni. Legnagyobb kézzelfogható értékünk.
 • Hivatás megtalálása, a megfelelő helyre irányítani azokat, akik szeretnének és tudnak segíteni.
 • Több helyen az iroda beindítása. Irodistáknak hasznos munkát adni. Az irodista szolgáljon. Az irodát mindenki használhassa.
 • Nagyon egyenlőtlen a pályázatírások aránya. Pályázatírások összehangolása, pl. Romániában is írhatnak ki határ menti együttműködéseket.
 • A Háló csomópontok, különösen a kerületi szinteknek a megerősítése. Kárpát-medencei szinten és regionális szinten egyre inkább van iroda, pl. a pályázatírások tipikusan itt történnek, de ezek mind a kerületek támogatásáért vannak, nem helyes, ha önálló életet kezdenek élni.
 • Nagyon változatos, hogy a kerületek, a kerületek bogozói, közösségvezetői hogyan működnek. Van, ahol hetente összejönnek. Van, ahol csak nagyon ritkán. Általában nagy kérdés, mivel tehetik folytonossá a tevékenységet két találkozó között. (Dél-budai tapasztalat: Minden olyan dolog, ami plébániák és közösségek közötti együtt-munkálkodásból fakadt, az ezeken a helyi közösségvezetői megbeszéléseken alakult ki. Itt folyik az igazi munka, a találkozók inkább az élményadás, az új emberek megszólítása, a láthatóvá válás céljait szolgálják.)
 • Ifjúság továbbra is: megindult folyamatok továbbvitele.
 • Középkorosztály erősítése. Vonzóvá tenni számukra a Hálóban való munkát.
 • Anyagi biztonságunk megalapozásának az elkezdése a pályázatírásokon kívül is. Pl. adományszervezések, vállalkozások.
 • Információáramlás javítása. Alulról felfelé, föntről lefelé. Személyes odafigyeléssel. Torzulásmentesség, megbízhatóság.
 • Renovabis projekt három régióban is nagy húzóerőt jelen majd, sok új közösséggel, sok új kapcsolattal leszünk gazdagabbak. Hogyan használjuk majd ezeket? Hogyan tesszük közkinccsé? Hogyan integráljuk új kapcsolatainkat? Hogyan tudjuk ebben magunkat aktívvá tenni? Ti, ebben a 3 régióban ne maradjatok ki ebből a munkából! A megszólításokra válaszoljatok majd!
 • HGT is várhatóan egyre több embert vonz a Hálóba. Az ideális az lenne, ha a Háló találkozókon elköteleződő, lelkesedett emberek vállalnának itt minél több szolgálatot. De a tapasztalat több munkacsoportban is, hogy előbb találkoznak a munkacsoporttal, mint magával a Hálóval. Fontos kérdés ezeknek az embereknek az integrálása, ennek missziós hatása is van, és az egységesség is fontos. A munkacsoportokban értelmes feladatot, szolgálatot, munkát találhatnak jó szakemberek. A munkacsoportok felhívásaira a Háló bogozóitól a reakciók általában igen gyérek. Mi bogozók nem ismerjük eléggé munkacsoportjainkat.
 • Annak is lesznek következményei, hogy a Kárpát-medencei találkozókat csak bogozóknak tartjuk. Reményeink szerint a bogozókkal többet lehet foglalkozni, jobb lehet a felkészítésük, erősebb lehet az elkötelezettségük. Regionális találkozóinkon több legyen a más területről érkező meghívott, hogy a Kárpát-medencei élményt az új emberek ott is megkaphassák, mert ebből a szempontból most ez a találkozó kiesett.
 • A találkozóinkon legyen mindig egy olyan mozzanat, hogy hogyan tovább! Legyen vagy munkacsoport, vagy bogozó-bátorító-bevezető, vagy beszélgetések a helyiek megszólításáról, helyi közös akciókról, plébániák, közösségek közötti együttműködés lehetőségeiről, terveiről

A helyzetünk, a környezetünk, körülményeink a jövőben rosszabbodni fog. Sok minden összeomlik majd, amit el sem tudtunk képzelni. Lesz majd akkor a zavarosban egy kis csapat, egy Szent Maradék, akire akkor majd oda fognak figyelni, aki tud megszólítani, aki tudja, hogy mit kell csinálni, hogy a Boldogasszonyhoz, a Babba Máriához kell imádkozni. Erre is készülünk most, ezért is nagy a felelősségünk.

 

 

A találkozón készült képek megtekinthetők és letölthetők, az előadások és a záró szentmise hanganyaga letölthető a képgalériában.

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!

20200604 plakat

egy csepp Köszönjük a felajánlásokat!

Kérjük, hogy a Romániában adózók adójuk akár 3.5%-val a
Partiumi Háló Egyesületet
vagy az
Erdélyi Háló Egyesületet
támogassák!

Határidő: 2020.06.30.
_______________________________________

Támogatóink:

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Kedves látogatóink!
A járvány terjedésének lassítása, megállítása érdekében úgy döntöttünk, hogy a Háló S4 termeibe meghirdetett rendezvényeinket 2020. március 15-től bizonytalan ideig nem tartjuk meg.
Ezen döntést a résztvevők és mindannyiunk egészsége érdekében hoztuk meg. Reméljük, hogy minél előbb újra szervezhetünk nyilvános közösségi - kulturális eseményeket! Addig is kövessenek minket (Fb, honlap, youtube), mert a közeljövőben a nyilvános események helyett igyekszünk online tartalmat, és régebbi felvételeket közreadni Önöknek!
Háló S4 vezetősége

S4 programok

.

Feliratkozás programajánló hírlevelünkre

 

Karantének

Rendhagyó Dudoló Navratil Andreával

Pünkösd hetében

10. rész >>

A méhek és a beporzó rovarok világnapján

9. rész >>

Szervác napján

8. rész >>

A Jászkun Redemptio, azaz a jászok és kunok szülőföld- és szabadságszeretetének emléknapján

7. rész >>

A tánc világnapján
4 falu, 4 dallam, 1 téma:
a szőlő

6. rész >>

Szent György napja előtt egy nappal
5 moldvai népdalt tanulunk

5. rész >>

Fehérhét

4. rész >>

Virágvasárnap és Nagyhét

1. rész >>

2. rész >>

3. rész >>

A Képmás magazin beszélgetése Navratil Ansreával>>

 

2020.05.19. 19:00 Háló Jazz Klub otthon

Eddigi0klubestjeink >>

11 és fél év és a 109. klubest után egy időre kényszerűségből megállunk, és emlékezni fogunk. Ezentúl minden kedden közreadunk eddig soha nem publikált felvételeket a Háló Jazz Klub hőskorából, a kezdetektől, a magyar jazzélet élvonalbeli művészeivel! Élőben, otthon, de mégis együtt, egyszerre nézhetjük a teljes koncerteket!

2020. április 21-én
a 2008. november 11-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

2020. április 28-án
a 2008. december 9-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

2020. május 5-én
a 2009. január 13-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 2020. május 12-én
a 2009. február 10-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 2020. május 19-én
a 2011. október 11-i koncert felvétele
Részletek a facebook-on >>

 

2020.05.25. 18:00 Angol nyelvű magyar népdalkurzus - online

Hungarian Folk Singing Class

Részletek / More info >>

facebook >>

 

Újraindult a Tarsoly!

2019. július 29-én, a tatai Háló-tábor megnyitóján volt a megújult első szám bemutatója.

A Tarsoly 2020-ban 3 alkalommal jelenik meg: februárban, júniusban és októberben.

A Tarsoly legújabb és néhány régebbi száma a Kiadványok menüpontnál is olvasható és letölthető.

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók