Találkozás, kapcsolat, közösség

A téma a Jézus által nekünk tanított imádság. Magunk is rácsodálkoztunk, hogy milyen mélysége van ennek az imának, és mennyi mindenről lehet beszélgetni segítségével. Bizonyára nem is teljes a gondolatfüzér… Ez a téma általunk 2004-2005-ben a Baross Gábor-telepi (budapesti) egyetemista korú fiatalok csoportjában kezdett el élni, és tudunk róla, hogy azóta pl. Nagykikindán is végigbeszélgették...

 

PaterNosterMi Atyánk: Mi az ideális apa-képünk? Milyen az apánkkal való kapcsolatunk? Vonzó-e, ha Isten apánkhoz hasonlít? Milyen tulajdonságai vannak az ideális apának? Én milyen apa szeretnék lenni / milyen apát szeretnék a gyermekeimnek? (beszélgetés, esetleg egyéni gyűjtőmunka után)

Mi Atyánk: Feladat: építsünk egy épületet magunknak (fakockából, dominóból, legóból, kártyából, …). Közben szabadon beszélgethetünk arról, ami eszünkbe jut. Amikor mindenki készen van, ki-ki mesélje el édesapjának, hogy mit épített, és miért. Mit mondana az apánk? Mit mondana Isten?

Mi Atyánk: Az apa az, akihez bármikor vissza lehet mennünk (Tékozló fiú, Lk 15, 11-32). Érzem-e, hogy Isten megküzd értem? Nehéz-e visszamennem, ha nagyon messze elkerültem otthonról? Inkább a fiatalabb, vagy inkább az idősebb fiú vagyok? Viselkedhet-e úgy egy apa, ahogyan a példabeszédben az apa viselkedik? (beszélgetés, élmények felelevenítése)

Mi Atyánk: Ha közös atyánk van, akkor testvérek vagyunk. Rajzoljuk le azt a teret, épületet, ahol el tudjuk képzelni életünket együtt, egy közösségben! Milyen formák, terek, funkciók fontosak számunkra egy közösségi épületben? (munka egyesével, megbeszélés együtt, kritizálás nélkül)

Mi Atyánk: Ha közös atyánk van, akkor a család, közösség, egyház aktív tagja magam is vagyok. Mi az, amit én is hozzátehetek a közösséghez? Mi az az érték, amit a közösségem hozzátehet az egyházhoz? (beszélgetés; esetleg egy lerajzolt emberi testen elmutogatva, hogy melyik testrész egy-egy feladatát tudom vállalni én, tudja vállalni a közösségem)

Aki a mennyekben vagy: A megszólított Atya beazonosítása, egyenlővé tétele a transzcendens Istennel. Milyenek kapcsolataim a nem anyagi világgal? Milyen képek segítenek elképzelnem az angyalokat, a sátánt, Istent? (beszélgetés; egy novella, regény-részlet, dal segíthet: pl. Lewis: A varázsló unokaöccse; Wass Albert: ?; Tamási Áron: Rendes feltámadás; Zorán: Közös szavakból: Penitencia)

Aki a mennyekben vagy: Milyennek képzeljük a mennyországot? Miért jó? Mennyire vonzó? Milyen ígéret kapcsolódik hozzá bennünk? Miket mondott róla Jézus? Van-e olyan öröm, amit itt elérhetünk, de ott nem? (beszélgetés bibliai idézetekkel: Lk16,19-31; Mk12,18-26; …)

Szenteltessék meg a Te neved! Észreveszem-e az alkotót a teremtett világban? Mire mondom azt, hogy szép? Tudok-e gyönyörködni abban, amit szépnek tartok? (beszélgetés esetleg diavetítéssel, zenehallgatással, versekkel; szép dolgokkal)

Szenteltessék meg a Te neved! Énáltalam is. Az én életem megszenteli-e Isten nevét? Volt-e már, hogy éreztem ilyet? Láttam-e olyan mozdulatot, cselekedetet másoknál vagy magamban, amit szentnek éreztem? (beszélgetés, tanúságtételek, esetleg meghívott segítővel)

Szenteltessék meg a Te neved! Liturgia: Isten nevének megszentelése. Részvétel egy szentmisén, imaórán. Mely mondatok, mozdulatok szólnak Isten szentségéről a szentmisében? (közös szentmise-látogatás, utána beszélgetés)

Jöjjön el a Te országod! Isten országa: kincs vagy gyöngy (Mt13,44-46). El tudsz-e képzelni valamit, amiért mindenedet eladnád? Van-e olyan érték, amiért mindent oda tudnál adni? (Mit viszel magaddal, ha egyedül mész egy szigetre? Mit adsz el utoljára, ha mindenedet el kell adnod? Szerepjáték értékeinkről, ragaszkodásainkról.)

Jöjjön el a Te országod! Isten országa az elveszett drachma, a századik bárány, a megkerült fiú vagy a lakoma (Lk15). Tudunk-e ünnepelni? Milyenek ünnepeink otthon? Milyen ünnepet szeretnék abban a családban, amiben én leszek a családfő? Milyen a valódi ünnep? Hogy néz ki egy ünnepi lakoma? (beszélgetés, esetleg úgy, hogy a vezető meghívja a csoport-tagokat egy terített asztalhoz, vagy közösen ünnepelnek meg egy születésnapot, stb.)

Jöjjön el a Te országod! Isten országa köztünk van (Lk 17,21): hol látható az én környezetemben ez az ország? Van-e olyan emberi kapcsolatom, amelyben meg tudom ezt élni? Miről ismerhető fel? Van-e társadalmi lehetősége ennek az országnak? Milyen az államformája, rendje? (utópisztikus beszélgetés az emberekről és magunkról)

Jöjjön el a Te országod! Isten országa mustármag vagy kovász (Mt 13, 31-33). Ha magától nő, kellünk-e hozzá? Ha nélkülünk is eljön, kell-e mégis tennünk érte? (egyéni munka és megosztás saját növekedésünkről és annak irányairól)

Legyen meg a Te akaratod! Le tudok-e mondani saját akaratomról? Mennyire vet vissza, ha nem az történik, amit én előre elképzeltem? Át tudom-e adni vágyaimat, elképzeléseimet? (beszélgetés körkérdéssel)

Legyen meg a Te akaratod! Honnan ismerem meg Isten akaratát? (Tanúságtevések, szentírási idézetek és történetek: pl. Gedeon történetének elemzése)

Legyen meg a te akaratod! Isten akarata fájdalmas is lehet. Életem milyen területeit nem tudom Istennek átadni, félelem miatt? Hogyan viselkedem, ha valami nekem fáj? Vannak-e feldolgozatlan testi vagy lelki fájdalmaim? Mit kezdek velük?

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Éhség, nyomor: jó dolgunk van-e a világban? Ha panaszkodunk, akkor a mindennapi kenyér miatt panaszkodunk? (Beszélgetés, esetleg nyomorról, éhségről szóló újságcikkekkel, fényképekkel alátámasztva)

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Észreveszem-e, ha a másik ember mellettem éhes? Tudok-e adni? Hogyan viselkedem a rászorulókkal? Van-e értelme a böjtnek? (Beszélgetés pl. Jairus leányának feltámasztásáról (Mk5,43))

Bocsásd meg vétkeinket! Én magam rászorulok-e arra, hogy a vétkeimet megbocsássa valaki? Tudom, vagy érzem-e, hogy bűnös vagyok? Örömhír a megbocsátás, vagy már túl sokat hallottam ahhoz, hogy értsem? Mit jelent az, hogy Isten megbocsát nekem? (beszélgetés)

Bocsásd meg vétkeinket! Mi az a bűn, amit magamban a legnehezebben viselek el? Mit viselek el nehezen másokban? Melyik az a bűn, amit a legkevésbé tudok megbocsátani? (beszélgetés élményekről)

Ne vígy minket kísértésbe! A világ tele van csábítással, kísértéssel. Tudjuk-e magunkról, hogy milyen csábítással lehet levenni minket a lábunkról, minek engedünk? (beszélgetés aktuális, témába vágó reklám-plakátokkal indítva: melyik mire indít, melyik „jön be” nálam?)

Szabadíts meg a gonosztól! Milyen teremtmény az Ördög? Bennem működik, vagy kívülem? Személyes vagy személytelen? Valóban győztes a világban? Vannak-e jelei győzelmének vagy vereségének? (beszélgetés)

Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség! (éneklés, imádság, dicsőítés)

 

Összeállította: Bayer Róbert, Budapest, 2007. március 26.

fel

 

 

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók