Találkozás, kapcsolat, közösség


A Magyar Pax Romana Zsinati Klubja és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület közös rendezvényén


Korábbi előadások, beszélgetések (2008. elejéig visszamenőleg):

2011. november 21.
Kende Péter: A zsidók és nem zsidók közti viszony, mint az újabbkori magyar történelem egyik kulcseleme c. tanulmányát vitatjuk meg. Vendégünk a szerző és az írás címzettje: Romsics Ignác

2011. október 17.
Reményen túli remény
Hankiss Elemér mutatja be új könyvének néhány állítását

2011. szeptember 19.
Beszélgetés az ifjúságpasztorációról
Kuti József református, Nobilis Márió katolikus  és Smidéliusz Gábor evangélikus lelkészekkel

2011. április 18.
Jézus gondolatvilágának fordulópontjai
Aszalós János
előadása

2011. március 21.
Nők az egyházban
Huszár Ágnes
nyelvész és gender-kutató beszélget
Balogh Judit katolikus teológussal,
Isó Dorottya evangélikus lelkésszel és
Karsay Eszter református lelkésszel

2011. február 21.
"A többi kegyelem"
Reformálódó református lelkipásztorkodás a Dunántúlon
Steinbach József református püspökkel beszélget Kamarás István

2011. január 17.
Tomka Miklós hagyatéka
Bevezetőt tart és a beszélgetést vezeti Kamarás István

2010. december 20.
Közélet és újpogányság
Teológiai vétó politikai kérdésekben?
Jelenits István és B. Szabó István beszélget

2010. november 15.
A relativizmus diktatúrája?
Katolikus egyház és demokratikus nyilvánosság a közelmúlt néhány eseményének tükrében
Mártonffy Marcell előadása

2010.október 18.
Keresztény értelmiségünk feladatai
Horányi Özséb előadása

2010.szeptember 20.
Bulányi, bulányizmus, bulányisták
Máté-Tóth András előadása

2010.június 21.
Egy felekezeteken felüli, nem dogmatikus teológia lehetősége és szükségessége
Deák Dániel beszélget Pikó Gábor Mózessel

2010.május 17.
Újpogányok és ősmagyarok - Kolozsi Ádám

2010.április 19.
A magyar kereszténydemokrácia helyzete és távlatai - Gábor Dzsingisz

2010.január 18.
A magára találó többség - Ungváry Rudolf

2009.december 21.
Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
A könyvről zsidó és keresztény szempontból Balogh Judit és Vári György beszélget

2009.november 16.
Pódiumbeszélgetés a Caritas in veritate enciklikáról

2009.október 19.
Keresztény pedagógia - Mészáros György előadása

2009.szeptember 21.
... Hogy erősödjön az együttműködés...
Beer Miklós római katolikus, Fabiny Tamás evangélikus és Steinbach József református püspökök pódiumbeszélgetése

2009.június 15.
Kísérlet az István király-kori egyházszervezet rekonstrukciójára
Baán István előadása

2009.május 18.
Rendezni végre közös dolgainkat
Keresztények lehetősége és felelőssége a hídépítésben
Kamarás István beszélget Dornbach Alajossal és Balázs Zoltánnal

2009.április 20.
Modellalkotás és -használat a tudományokban és a művészetekben
Scharle Péter előadása

2009.március 16.
Hiszem vagy tudom?
Dombi Péter előadása

2009.február 16.
Párbeszéd az evangélikus egyházban
Bácskai Károly előadása

2009.január 19.
Az Egyház Isten népe: Isten népének közössége
Sági Lajos előadása

2008.december 15.
A vallási közeledés és párbeszéd esélyei
Kamarás István és Steinbach Jószef előadása

2008.november 17.
Teremtés vagy/és evolúció?
Boór János előadása

2008.október 20.
Nietzsche filozófiája és a religiozitás
Kunszt György előadása

2008.szeptember 15.
Új tudás és új tudomány
Boros István és Varga Csaba előadása

2008.május 19.
Gondolatok a civil társadalomról
Lányi András előadása és eszmecsere

2008.április 21.
Muszlim-keresztény párbeszéd
Abdul Fatah Munif előadása és párbeszéd

2008.március 17.
A Da Vinci-kód dekódolása
Jakab Attila előadása

2008.február 18.
Öt osztálytárs emlékei 1956-ból
Bemutatják az ötből hárman: Kesselyák Péter, Medgyesi György és Szilágyi Sándor


Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók