2014.12.06. Háló-találkozó Losoncon
Az egyházi év első nem budapesti Háló-találkozóját füleki és losonci hálósok közös szervezésében Losoncon tartották. Mivel Advent elején csak az egyházi év kezdődik el, és naptári még nem, és aznap Szent Miklós napja, azaz Mikulás volt, így a szervezők a résztvevőknek a találkozóra emlékeztető szép kártyanaptárat adtak ajándékba.
A találkozó a Losonc központjában levő, 1783-ban épült gótikus eredetű barokk templomban misével kezdődött, igaz ekkor már délelőtt volt és nem hajnal, de mi mégis, Advent lévén ezt napindító roráténak tekintettük. A mise elején Zsóka János fiatal káplán nagy örömmel köszöntött bennünket. Először lehet papként részese Háló-találkozónak, utoljára 5 éve volt ilyen eseményen, akkor még csak mint breznobányai diakónus. A mise végén a elénekeltük Boldogasszonyanyánk-at. A templomból kijövet hallottam, hogy valaki ezt mondja "Ha másért nem, már ezért is megérte eljönni, hogy ezt együtt énekelhettük."
A város főteréről a szecessziós házakkal teli főutcán még egy saroknyit sem kellett sétálnunk, hogy eljussunk találkozó további részének otthont adó Don Bosco általános iskolába, ahol finom süteményekkel vártak minket. Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani annak a 93 éves néninek, akinek az egészségi állapota azt már nem engedi meg hogy eljöjjön, de mégis ő otthon almáspitét sütött nekünk, mert arra még képes.
A kis tornateremben a találkozó előadását Különbözőek vagyunk, de egységben lehetünk Jézus által címmel a Miskolci Jezsuita Gimnáziumból jött Nagy Ernő szerzetes tartotta. Kiscsoportokban arról beszélgettünk, hogy kik voltak életünkben a meghatározó pozitív példák és arról hogy miben szeretnék fejlődni. Nagy Ernő szerzetes kíséretében jött Bikfalvy Géza világi jezsuita röviden beszélt a jezsuita rend történetéről és a Jezsuita Kiadótól egy tucatnyi könyvet adott ajándékba a losonciaknak, ami alapja lett a helyi hálósok közös könyvtárának. A hálós napot egy nagyon rövid, de magas művészi színvonalú kulturális program zárta. A Felvidéken már komoly nevet szerzett és már saját CD-t is kiadott Kelemen-trió alapítója, Kelemen Gábor énekelt és gitározott. Búcsúzásként egy füleki hálós társunk, Simon Ágnes egy a nagymamájától tanult szép karácsonyi énekkel örvendeztetett meg minket.

Margitfalvy György

 
2014.11.21-23. Kárpát-medencei fiatalok Ózdon
JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 
2014.11.14-16. Interregionális Háló-találkozó Nagybecskereken


A találkozás öröme

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Beszámoló az Újvidéki TV vallási műsorában


Riport az Újvidéki TV 2014.11.16-i híradójában >>


Halmai Tibor nyilatkozata az Újvidéki Rádió híradójában >>


Riport a 18 éves Délvidéki Háló kezdeteiről, és a találkozóról a Nagybecskereki Rádió magyar műsorában. Megszólal: Szauer Mikós, Halmai Tibor, Mellár József, Sztefanovity Beáta, Halmosi Sándor, Bajkó Róbert és Palatinus János. Hallgasd meg itt!

A Délvidéki Mária Rádió egy órás riportműsora a nagybecskereki
Háló találkozóról. Megszólal: Varga Kapisztrán, Szeibert András,
Bajkó Károly, Somoskövi Hermina, Mária Kornélia, Várady József,
Szauer Miklós, Vreckó Ferenc, Kovács Rozália, Klemm József,
Schön György és Halmai Tibor. Hallgasd meg itt!


Szeibert András a magyar népmesékről az Újvidéki Rádióban >>


Halmai Ágnes és Margitfalvy György írásai a találkozóról


 
2014.11.08. Nagyváradi Háló-találkozó

A Partiumi Háló Egyesület tizedik születésnapjáról, a váradi Háló
találkozóról, a fiatalok neveléséről és az egy napos unokájáról
nyilatkozott az Erdélyi Mária Rádiónak Konrád Katalin,
a Háló vezetőségének a tagja, partiumi régióvezető.Somogyi Anikó és Dulău Dianna írásai a találkozóról


 
2014.11.08. Háló-találkozó BrassóbanIstennel együtt semmi sem lehetetlen

Thuróczy György Háló-alapító sok személyes és közösségi töprengést osztott meg: sokat gondolkodtak azon Budapesten a többi vezetővel együtt, hogyan oldják meg a személyesség kérdését a Kárpát-medencében. Többször idézték Antoine de Saint Exupéry gondolatait: akit az ember egyszer megszelídített, azért felelősséggel tartozik. Dilemma: záródjunk be és örvendjünk egymásnak, vagy engedjük be az újakat is...
Józsa Zsuzsanna írása a Vasárnap katolikus hetilapban >>

Képek a találkozóról (Fb) >>

 
2014.10.24-26. Portya a Felvidéken


A Háló kapcsolatainak fejlődésében és ápolásában, illetve a helyi viszonyok megismerésében nagy szerepe van az időnkénti un. hálós portyáknak. 2014. október 24. és 26. között egy kis csapat a Felvidéken portyázott, amelynek során jártunk Nagytárkányban, Zemplénben, Királyhelmecen, Borsiban, Szepsiben, Debrödön, Füleken és Losoncon.

Margitfalvy György

 
2014.10.25. Nagyváradi ifi találkozóEz volt a találkozó plakátja
 
2014.10.24. Háló-találkozó Szatmárnémetiben

Sokszor gondolkodásmódbeli változtatásra van szükség a két személy közötti kommunikáció megvalósulásáért - írás a

Szatmári Egyházmegye honlapján és a szatmar.ro hírportálon


 
2014.10.17-19. Kárpát-medencei bogozói találkozó, Máriabesnyő

Sokféleség és egység - a 25 éves Háló ünneplése

Isten éltessen kedves Háló!

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levélben üdvözölte a 25 éves Hálót

Idén 25 éve, hogy útjára indult a Háló mozgalom. Az eleinte csak néhány, nagyot álmodó alapító fejében megfogalmazódott ötlet, kicsiny mustármagként negyed század alatt Kárpát-medence méretű terebélyes fává nőtte ki magát. Ennek a fejlődésnek kísérője és részese volt, Várszegi Asztrik főapát, Hálós körökben sokszor csak Asztrik atya, aki számos találkozó és tábor résztvevőjeként tanácsaival, meglátásaival gyakran segítette, egyengette a közösség útját. A jubileum alkalmából a főpásztor személyes hangvételű levélben megköszönte a Hálónak mindazt, amit a mozgalom az elmúlt 25 évben, Krisztus nyomába szegődve, a Kárpát-medencében élő magyarok egységért és önazonosságáért, illetve a társadalom alakításáért tett. A nyílt üzenetben, melyet teljes terjedelmében is közlünk, az egyházfő külön értékként kiemelte a találkozókon és táborokban résztvevők sokszínűségét, biztosította a közösséget további támogatásáról és Isten áldását kérte a Háló további munkálkodásra. Az üdvözlő levelet, a közösség saját jubileumi ünnepsége keretében a máriabesnyői Kárpát-medencei Háló bogozói találkozón nyilvánosan is felolvasták.
Tamás Dániel


Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát üdvözlő levele
a Háló 25. születésnapjára

Kedves ünneplő Hálósok!

Isten éltessen Benneteket, amikor most együtt az elmúlt 25 esztendőre emlékeztek. Imádkozom is értetek, hogy Isten, minden ajándék Atyja, áldjon meg Benneteket és a továbbiakban is, vezessen Benneteket az úton!

Jézus tanítványai "hálójukba", az egyház közösségébe fogták azokat, akik éhezték és szomjúhozták Isten országának örömhírét, igazságosságát és békéjét. Késői tanítványként mi is nyomába szegődtünk 25 évvel ezelőtt, hogy a Kárpát- medence katolikus közösségeit hálóként összekössük, hogy összefogó kapocs legyünk keresztény testvéreink kisközösségei és általuk minden kereső embertársunk számára.

A Háló - Katolikus Közösségek Hálózata - az elmúlt negyed század táboraiban, találkozóin számos testvért gyűjtött össze a Kárpát-medence minden tájegységéről. Egyszerre élhettük meg az egyházi és a nemzeti egység közösségi élményét. Ez úgy történt, ahogyan Jézus köré gyűltek az emberek. Kicsinyek és nagyok, megfáradtak és fiatalok, gondterheltek és reménykedők találkoztak egymással.

A közös élmények megtanítottak bennünket keresztény szemmel nézni a Kárpát-medencében élő testvéreinket. Felismertük, hogy olyan harmóniára kell törekednünk, amit csak megerősödött önazonossággal érhetünk el. Ezt a belülről jövő, megszenvedett harmóniát Istenhez mind szorosabban kapcsolódva akartuk megvalósítani.

A XXI. században a keresztény embereknek növekszik a felelőssége a társadalom alakításáért. Ahhoz, hogy megfelelhessünk a kor kihívásainak, fejlődnünk kell hitünkben és erkölcsi szilárdságunkban. A Háló alkalmai eredményének tekintjük azt a felismerést, hogy Jézus ma is arra tanítja a sokszínű tömeget, hogy szeretettel fogadjuk el egymást és tiszteljük mások hagyományait. Tovább kell fejlesztenünk egyházunk krisztusi közösségét, amihez a Háló egy eszköz, a cél maga az Isten országa.

A Háló-találkozók tapasztalatai és élményei arra indítanak mindnyájunkat, hogy a továbbiakban is olyan közösségeket alkossunk, amelyek egyaránt nyitottak a Szentlélek indításaira és a társadalom kihívásaira.

Kedves Hálósok! Egyéni küldetésünk tudatában adunk hálát Istennek az elmúlt 25 évért. A Szentlélek adta lendülettel haladjunk együtt tovább az úton. Isten, aki elkezdte bennünk a jót, tegye azt teljessé Jézus Krisztus napjára.

Testvéri szeretettel köszöntelek Benneteket Szent Márton Hegyéről.

Asztrik főapát sk.

Pannonhalma, 2014. október 17.
Isten országában mindenki főszereplő

Thuroczy György ünnepi gondolatai a bogozói találkozón


Aszalós János barátunkat idézte a címben szereplő gondolattal Puchard Zoltán a bogozói hétvégén: "Isten országában mindenki főszereplő."

Úgy gondolom, a legnagyobb élmény számunkra a bogozói találkozón az volt, hogy saját bőrünkön éreztük: a Háló közöttünk, bennünk születik meg. Közösen gondolkozunk a Háló lényeges üzenetein, ahol mindenki hozzáteheti a saját meglátásait. Nem egyszerű, és nem nyílegyenes út ez. Próbáljuk valóságosan megélni, hogy a közösség nem csak a kiváltságosoké a fiataloké, értelmiségieké. A közösségbe tartozás nem amolyan "úri huncutság", hanem mindenkinek "jár", alanyi, mondhatni egyházi jogon. Sokan csodálkoznak rajtunk és "nevetik a durvaorrú parasztot, aki trágyásszekerével elindul, hogy kenyérré kovászolja a földet." írja József Attila.

Hát így indultunk annak idején, így haladunk most is: egyszerűen, eszközök nélkül, csendesen, alulról, hogy mélyszántást végezzünk és megmutassuk az egyház gyönyörű közösségi arcát.

Szerencsére a Jóisten, féltő módon gyakran elrejti előlünk a jövőt. Csak homályosan látunk előre, mindig annyit, amennyit elbírunk. Sokan közületek, akiket megszólítottunk jobban bíztatok bennünk, mint ahogyan mi saját magunkban bíztunk. És fordítva is igaz: mi is nagyon bízunk mindnyájatokban. Egymás Istenbe vetett hitével tudtunk és tudunk a jövőben is bármit elvégezni. Nem mérlegeljük, hogy amibe belefogtunk sok, vagy kevés. Egyesek szerint sok, mások szerint jelentéktelen. Nem méricskéltünk és nem is fogunk soha.

Egyetlen ember megerősödött hitéért, közösségbe találásáért már bizonyosan megérte.
 
2014.10.11. X. Háló-találkozó Nagybányán


Az evangélium örömteli követei - a Szatmári Egyházmegye oldalán

Jubileumi Háló találkozó Nagybányán - a Magyar Kurir tudósítása
Filmriport a tálálkozóról

 
2014.09.27. X. Háló-találkozó Nagykárolyban"Valamennyien tékozló fiúk vagyunk azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások már a visszavezető úton járnak."
(Pilinszky János)

 
2014.09.20. Törökfaluban, a bácskai tanyavilágban

Képek a találkozóról >>

Törökfalu első alkalommal szervezett Háló találkozót szeptember 20-án, a Közép-bácskai tanyavilág kellős közepén. Nagy örömünkre szolgált, amikor ft. Kormányos Zoltán lehetőséget adott arra, hogy ismét egy új közösségnek mutassuk be ezt a Kárpát-medence szerte a már 25 éve eredményesen működő mozgalmat. Cserébe a Hálósok is megcsodálhatták ezt a tiszamenti tanyavilág középpontjában megbúvó kis települést. Megismerhették az ott élő embereket, szokásaikat, életmódjukat és problémáikat. >>

 
2014.09.12-13. Katolikus Társadalmi Napok Miskolcon


Egy évvel a budapesti után, a miskolci Kattárson is találkozhattak az ide látogatók a Háló sátorával és lelkes hálósokkal. A környékbeli kb. 40 egyházi intézmény és civil szervezet között mi is helyet kaptunk. Budapesti barátainktól kapott tanácsokkal a tarsolyunkban indultunk neki ennek a hétvégének. Jelenlétükkel ózdi Hálósok is erősíttetek minket, így a nap folyamán 3-6 emberrel vártuk sátrunknál az érdeklődőket. A csaknem egész napos eső ellenére sokan megfordultak nálunk. A régi ismerősökkel is jó volt találkozni, de voltak olyanok is, akiknek valóban most kellett bemutatni a Hálót. Érdekes színfolt volt számunkra hogy pl. Vácról, Pécsről, Budapestről érkezetteknek is elsőként itt, Miskolcon beszélhettünk a Hálóról. Ez a hétvége természetesen egy kis munkával és felelősséggel is járt, de mindenképp megérte, mert egy fontos és szép rendezvényen képviselhettük a Hálót. Ez nem kis dolog, de az sem elhanyagolható, hogy a kis bogozói csapatunk is sokat erősödött.
Salai Gábor

 
2014.09.05-07. Erdélyi Háló-találkozó Csíkzsögödön 
2014.09.06. Ifjúsági Háló-találkozó TemerinbenKépek a találkozóról >>Az Újvidéki TV szeptember 22-i adása

Temerin - a világ közepe

Szeptember 6-án, szombaton ifjúsági Háló találkozót tartottak Temerinben. A számos helybélin kívül érkeztek vendégek Budapestről, Győrből, Újvidékről, Topolyáról, Zentáról, Óbecséről. A közel 50 résztvevő előtt ft. Pósa László óbecsei plébános tartott előadást a párkapcsolatokról, Szeretni boldogság címmel. Az eseményen íjászbemutatót tartott a temerini Hunor Íjászegyesület és bemutatkoztak a temerini cserkészek is. A rendezvény az Ébredés zenekar koncertjével zárult.

Nagy Judit (Topolya), Kurilla Timea (Temerin), Kanyó Anikó (Topolya), Csorba Éva (Temerin), Király Csilla (Újvidék) és Schön Bálint (Budapest) élményei

 
2014.08.30. Első alkalommal TörökkanizsánHála az Úrnak, növekszik és erősödik a Háló mozgalom Délvidéken, egyre több találkozó kerül megrendezésre vidékünkön, Háló találkozót rendeztünk immár Törökkanizsán is.

Az egész napot végigkísérte a szép idő, valamint a jó hangulat. Az előadást Ft. Juhász György kúlai plébános tartotta. Tanítása Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra címmel igényesen kidolgozott és mesterien felépített volt. A mottót Weöres Sándor Szembefordított tükrök című verséből merítette: >>

 
2014.08.23. Háló-találkozó TemesváronKicsit félve a hosszú úttól és naptól, de kíváncsian ültem autóba szombat hajnalban, amikor is két autóval indultunk Nagyváradról a második temesvári Háló találkozóra. Kíváncsi voltam, mert várandós kismamaként egyre aktuálisabb lesz a mindennapjaimban a találkozó témájának a megélése: keresztény nevelés a családban és az iskolában. Épp ezért most elvárásokkal érkeztem a találkozóra, amelyek teljesültek is a hazaindulásig. Minél több gondolattal és tapasztalattal akartam gazdagodni, hogy legyen miből merítsek a későbbiekben, hogy majd minél jobban, hatékonyabban, és (talán) minél kevesebb bonyodalommal nevelhessem, nevelhessük már kicsi koruktól keresztény hitbe a gyermekeinket. >>

 
XIV. Háló tábor - Sátoraljaújhely, 2014. aug. 3-10.

Jézus kisközössége - az apostolok

A Háló Egyesület huszonöt éve foglalkozik katolikus közösségekkel és katolikus emberek közötti kapcsolatok erősítésével. Mindezt a munkát a Kárpát-medencében végzi. Idén augusztus 3. és 10. között 350 fő részvételével rendezték meg a Háló szokásos nyári táborát, melynek témája az apostolok mint Jézus közössége volt.


Az MTV Katolikus Krónika augusztus 24-i adása

A Zemplén TV tudósítása >>

A magyarság és a kereszténység közösségei
határokon átívelő HÁLÓ-t szőnek >>A tábor mottója: Légy Te a Tizenharmadik!

A szervezők a közösségi lét jelentőségének és szépségének bemutatását és megélését tűzték ki célul erre a hétre. A tábor előtt a táborozók régiónként feladatokat kaptak a táborra. Az egyik feladat egy-egy apostolhoz kapcsolódott, másik feladatként pedig a magyar festészet egy-egy ismert alkotását kellett élőképként megjeleníteni. A táborozók érkezésükkor megkapták a Háló Közösségi Mühelyének újonnan megjelent Saru nélkül - 12 kisközösségi összejövetel az apostolokról című kiadványát.
 
2014.07.19. Ifjúsági találkozó Nagykikindán

Egy darab a Hálóból - fiatalok szemével

Az idén július 19-én került megrendezésre a nagykikindai ifjúsági Háló találkozó, a helyi református templomban. A fiatalok túlnyomórészt a bánáti magyar szórványtelepülésekről gyűltek össze. Az alábbiakban öt résztvevő írása olvasható >>Képek a találkozóról >>

 
2014.07.05. Tizennyolcadik alkalommal Zentán

"A magam részéről kimondhatatlanul örülök annak, hogy egy ilyen értékes mozgalom és közösség tagja lehetek, mint a Háló."

A Kárpát-medencei Háló a jubileumi 25. évéhez érkezett. Itt a Délvidéken 1996-ban indult a sikertörténet, Zentán. Azóta egyre több Hálós esemény kerül megrendezésre határainkon belül. Tehát kedves kis városunkban július 5-én 18. alkalommal találkozhattunk és válhattunk eggyé testvérként. Mintegy kilencvenen jöttünk össze Zentáról és a vidékről, a szélrózsa minden irányából. >>Képek a találkozóról >>

Marcsók Vilma képriportja (FB) >> 
Morzsák a léleknek - Sebestyén Ottó atya gondolatai - 2014. július

2014. július 16.

"tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű" Mt 11,29b

A szelíd ember tisztelettel néz az emberre és a körülötte lévő világra. Az alapvető tiszteletteljes magatartás megtanítja arra, hogy biztonságosan mozogjon ebben a világban, és barátságos érzéssel közeledjen az ismeretlen dolgok felé is. A szelíd ember, hacsak nem bárgyú, vonzza az embereket, mert nincs benne görcs és hátsó szándék. Az alázatos lelkület pedig megtanít arra, hogy megtaláljam a helyem a teremtett világban, és ezáltal megbéküljek önmagammal. Aki hamisságok nélkül alázatos, az határozottan tudja képviselni önmagát, de ugyanakkor érzékeny mások igazságára is. Aki igazán alázatos, az lassan ráérez Isten akaratára, és ez a tapasztalat átvezeti őt életének minden nehézségén.


2014. július 15.


 
2014.06.21. Torontáltorda - A Háló az öröm útja

Torontáltordán másodízben szervezték meg a Háló találkozót, melyen 89 résztvevő gyűlt össze 14 településről. 11-en érkeztek Bánát partiumi részéből, a szép Temesvárról.


Így hitbéli és nemzeti összetartozásunkat élhettük meg, hisz 900 évig a Csanádi egyházmegyéhez tagjai voltunk mindannyian, mondta vendégünk Ft. Szilvágyi Zsolt Temesvár Józsefvárosának plébánosa, akinek Könyörgés az örömért c. előadását nagy figyelemmel kísértük. Lelkileg megerősödtünk, feltöltődtünk. Sok útravalót is kaptunk. >>

 
2014.06.21. Aknaszlatina: Felső-Tisza-vidéki találkozó

Isten áldásával 2014. június 21-én Aknaszlatinán tartottuk meg a Felső-Tisza-vidéki Háló találkozónkat, amelynek a "Legyetek tanúim" mottóját adtuk. Rendezvényünknek a helyi ukrán tannyelvű iskola adott otthont. Béres István atya helyi plébános volt a vendéglátónk, aki tárt karokkal fogadta a Hálót.


 
2014.06.01. Háló az ECHO TV-ben

Az Echo TV Civil Összefogás c. műsorának vendége volt a Háló. 
Morzsák a léleknek - Sebestyén Ottó atya gondolatai - 2014. június

2014. június 30.

"Jézus azonban ezt felelte: Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat!" Mt 8,22

Életminőségünk egyik nagy kihívása a jelen pillanatainknak a minél teljesebb megélése. Előfordul, hogy saját múltunk akadályoz abban, hogy feladatainkat jókedvűen végezzük és a jelen örömeit maradéktalanul megéljük. Sok minden nem úgy sikerül és nem úgy történik életünkben, ahogyan azt mi szerettük volna. Ez néha nagyon fájdalmas tapasztalat lehet. Amikor azt észlelem, hogy leragadok múltam fájdalmas emlékeinél, ettől a pillanattól az a felelősségem, hogy bármi is történt, azt lassan beépítsem életembe, és meg tanuljam életem részeként tekinteni. Így a lefele húzó negatív energia, átalakulhat életerővé, és szabaddá válok arra, hogy Krisztus hívó szavát tisztán meghalljam és elinduljak az Ő tudatosabb követésére.


2014. június 27.

 
2014.05.31. Magyarországi bogozói nap


A hálós szó és fogalomkészletet nem ismerő kedves olvasó számára a bogozó szónak egy a május 31-i bogozói napon elhangzott, és korábban még soha nem halott meghatározásával kezdem beszámolómat. Bogozó az, aki a Háló megszállottja.
A Háló magyarországi bogozói az alábbi felhívást kapták a régió vezetőségtől kb. 80 nappal ezelőtt.

 
2014.05.24. Háló-találkozó és könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön


A Háló találkozón bemutatták a Lélekmozaik - Háló antológia c. kötetet, amelyet a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület adott ki."A könyv sok éves álom valóra válása. Ugyanakkor abból a rácsodálkozásból született, amely képes meglátni, értékelni és felvillantani a lélek gyöngyszemeit, képes meglátni másokban az apró kis csodákat. Mindegyik szerző megérdemelne saját kötetet is. E kis könyv valahogy tükrözi a Kárpát-medencei nagy Hálót: a legfiatalabb 6, a legidősebb 87 éves - közötte minden korosztály megtalálható és sok irodalmi műfajban írodott. Köszönjük a jó Istennek és személyesen mindenkinek, hogy a Háló csodájának részesei lehetünk..." (Józsa Zsuzsanna, szerkesztő) >>

Fontos jónak lenni - írás az erdély.ma és a 3szek hírportálon

A könyv megvásárolható az erdélyi és a budapesti Háló Irodában.

Könyvajánló >>


 
2014.05.23. Háló klub Nagybányán
2014. május 23.-án pénteken ismét találkozhattak a nagybányai hálósok a fernezelyi templom hittantermében egy Háló klub erejéig. Előadó Frasin Krisztina referens volt, aki "Szociális nehézségek napjainkban" címmel tartott előadást. Érdeklődve figyelte az összegyűlt kis társaság, hogy mit is jelent napjainkban a Caritas Szervezetének missziója.Tudósítás Nagybánya város honlapján

 
2014.05.10. Találkozó a reményről, a Remény évében

Negyedik alkalommal szerveztek Háló találkozót a közép-bánsági Nezsényben, május 9-én. A Nagybecskereki Püspökség területén a 2014-es év a Remény éve.Palkovics Sándor képei >>


Az idén 25 éves, magyar alapítású, és a Kárpát-medencében találkozókat szervező Háló mozgalom az Istenre mutató személyes emberi kapcsolatokat, és a közösségi életformát helyezi előtérbe. Ennek jegyében, a nezsényiek a templomban és az újonnan felépült közösségi épületükben nagy szeretettel fogadták a több helységből érkezett vendégeket, az évről évre visszajárókat, a messzebbről, Tordáról, a Bácskából, Zentáról, Adáról és Budapestről jötteket, és az újakat; mindazokat, akik rászánták a napjukat arra, hogy Nezsényben megéljék az összetartozás felemelő érzését. >>


 
2014.05.10. "Nem-ek és Igenek" - Ifik Munkácson

2014. május 10-én a Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület, valamint a Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület szervezésében egy közös ifjúsági találkozóra került sor a munkácsi székesegyházban és a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, amelyen mintegy 70 fiatal vett részt.


 
Morzsák a léleknek - Sebestyén Ottó atya gondolatai - 2014. május

2014. május 28.

"Amint szétnéztem és megtekintettem szentélyeiteket, ráakadtam egy oltárra, amelyen az a felírás állt: Az ismeretlen istennek." ApCsel 17,23a

Így kezdi Pál híres beszédét Athénban az Areopágusz közepén. Azóta sem tudtuk levetni bálványainkat. A modern bálványok lassan a szívünkbe lopóznak, és Istent az ismeretlenségbe tolják. Minden olyan dolog, amely első helyre kerül életünkbe, az lassan letaszítja bennünk trónjáról az Istent. S közben félünk az ismeretlentől, vagy éppen közönségesnek tekintjük azt. Ez a gondolkodás visszafog bennünket abban, hogy átélhessük a felszabadító igazságot: az ismeretlenben is ott van az Isten. Ezért minden olyan magatartásunk, mely tisztelettel és barátságos érzéssel fordul a számunkra ismeretlen valóság fele, Isten arcát körvonalazza számunkra.


2014. május 27.

"Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek." ApCsel 16,26a

Időnként előfordulhat velünk, hogy személyiségünkkel ellentétes irányba haladunk. Annyira meg akarunk felelni a kívülről jövő elvárásoknak, vagy olyan mértékben meg tudjuk szerezni az elismerést, hogy lelkiismeretünk hamis hangját és indíttatásait tisztának és igaznak hisszük. Ennek következményeként, egyre jobban elveszítjük kapcsolatunkat saját érzéseinkkel, és én-fejlődésünk hamis utat választ. Lelkiismeretünk reagálását nehezen vesszük észre, mivel ezt mélyen elnyomjuk és körülbástyázzuk a vallásos és profán szocializáció szabályaival. Ezért szinte minden esélytől megfosszuk magunkat, hogy a hiteles énünkben éljünk. Zseniális és kegyes hazugságokkal elfojtott lelkünk azonban folyamatosan adja jelzéseit, amit nem akarok, vagy nem tudok érzékelni. Aztán elkezdődnek bennünk a nagy rengések, mert hamis én-szerkezetünk kezd omladozni. Ezek a "földrengések" kegyelmi pillanatok lehetnek, mert börtönünk falai kezdenek leomlani, és csupaszon maradt énünknek végre esélye lesz arra, hogy hamis kincseinket letépje, és az Istentől neki szánt értékekkel kezdjen el új alapokra építkezni.


2014. május 23.

"Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket." Jn 15,12

A szeretet parancsának két megnyilvánulásával küszködünk nap mint nap. Az első kihívást az érdek nélküli szeretet jelenti számunkra. Hogy tudok úgy szeretni, hogy ne legyen bennem legalább a viszont szeretet elvárásának a titkos vágya? A tapasztalat azt mutatja, hogy inkább azokkal gyakoroljuk a szeretetet, akikkel kölcsönösen az egymás életét építjük, és akikre számíthatunk a segítségére ha erre szükségünk lenne. A másik kihívás az ellenségszeretete felől érkezik. Rettenetesen küszködünk azoknak a szeretetével, akik bántanak bennünket. Néha évtizedeknek kell eltelniük, hogy egy mélyebb igazságtalanságot meg tudjunk bocsájtani. Jézus elegánsan és könnyedén túllépte a szeretetnek ezen korlátait. Az Ő kegyelme és szeretete nélkül, a szeretet korlátaiban fogunk kínlódni.


2014. május 22.

"Halogatás nélkül térj hát az Úrhoz, megtérésed napját ne halaszd későbbre" Sir 5,7a

A megtérés szükségességét gyakran olyan "kincstári szavakkal" mutatják be nekünk, hogy nem tudjuk mindig komolyan venni annak szükségességét. Többnyire az állandó bűnbánatra szólítanak fel, és arra, hogy szakítsunk a bűnnel. Az érzékeny lelkű, kétszínűségtől mentes hívő ember nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen ezekkel a jámbor és elcsépelt buzdításokkal. A megtérésről két dimenzióban kellene gondolkodnunk: odafordulni a személyes Istenhez, akivel így elkezdődhet egy meghittebb kommunikáció, és odafordulni nap mint nap az élet szeretetéhez, mert Isten az Élet Istene.


2014. május 21.

"Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem." Jn 15,4

A szemlélődő imának az egyik legfontosabb alapmagatartása Isten jelenlétébe való helyezkedés. A mai ige hasonlatával így is fogalmazhatnánk: a szőlővesszőnek a szőlőtőkére való rácsatlakozása. Ha elvárások nélkül figyelmünket Isten fele irányítottuk, és kitartóan újból és újból Isten erőterébe helyezkedünk vállalva az ezzel járó nehézségeket, kegyelme lassan-lassan elkezd dolgozni bennünk. Ebben a folyamatban minden akarás és teljesítményre törekvés akadályozza Isten jelenlétének a megtapasztalását. Ahogyan a szőlővesszők nem erőlködve fogadják a szőlőtőkének a bennük lévő nedvkeringését, úgy mi is meg kell hogy tanuljuk Isten bennünk való áramlását, passzív aktivitással fogadni.


2014. május 20.

"Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen." Jn 14,27b

A félelemérzetnek lehet jótékony hatása is. Megóvhat bennünket a vakmerőségtől, és attól, hogy felesleges veszélyeknek tegyük ki magunkat. Ugyanakkor segíthet bennünket abban, hogy bizonyos helyzetekben jobban teljesítsünk. A félelem akkor kezd veszélyforrássá válni, amikor túl gyakran és túl nagymértékben jelentkezik. Ilyenkor azt jelzi, hogy az életvitelemben, élethelyzeteimben nagy hiányok vannak. Legtöbbször a biztonságérzés hiányzik belőle, és ezt jelzi az egyre gyakrabban felerősödött félelemérzet. Ebben az esetben minél előbb, ha szükséges, szakember segítségével is, meg kell keresnem a félelem forrását. A félelem feloldásában különösen sokat segít a személyes istenhitünk. Carl Gustav Jung vallomása szerint egyetlen beteget sem tudott meggyógyítani negyven év felett, aki nem volt kapcsolatban a vallásos hittel.


2014. május 19.

"Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem." Jn 14,21a

Ha megtartok minden parancsot a kereszténységben, lehet, hogy ettől vallásomat gyakorló emberré válok, de nem biztos, hogy közelebb kerül a szívem az Istenhez. Sőt, a törvényeket lelkiismeretesen betartó ember, könnyen törvényközpontúvá válhat, annak ellenére, hogy minden vallásos törvénynek az istenközpontúságot kellene szolgálnia. A szeretet kultúrája nélkül, könnyen összekeverednek bennünk az emberi és isteni törvények. Így előfordulhat az, hogy időnként kiváló egyházjogászok vagyunk, de ugyanakkor, csúfosan elbukhatunk az evangélium lelkiségéből és a szeretet törvényéből. Csak az tudja megtartani Jézus parancsait, aki ismeri azokat. Jézus parancsainak az ismerete azonban feltételezi az élő kapcsolatot, az evangéliumok Krisztusával.


2014. május 16.

"Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!" Jn 14,1

Jézus nagyon nehéz dolgot kér tőlünk. Szinte képtelenség nyugtalanság nélkül élni. Mindennapi életünkben százezer dolgot tudnánk fölsorolni, ami okot ad nyugtalanságra. A mának, a holnapnak, a múltnak a gondjai, a lelki-szellemi erőpróbáink, vesztességeink és a vész helyzetek, amellyel nap, mint nap szembe kell néznünk? Pedig ha Jézus valamit kér tőlünk, akkor annak biztosan meg van az alapja. A dilemma megoldását talán abban kell keresnünk, hogy Jézus a szív nyugtalanságáról beszél. Életünket nem lehet a gondoktól és félelmektől megóvni. Emberi méltóságunk velejárója, hogy szembe nézzünk velük, hogy dacoljunk sorsunkkal, ha ez szükséges. A mély egzisztenciális nyugtalanságunkat az oldja fel, hogy a legnehezebb helyzetekben is számíthatunk az Istenre, aki mindig mellénk áll, és soha nem hagy cserben bennünket.


2014. május 15.

"Testvérek, férfiak! Ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek!" ApCsel 13,15b

Az emberi szó, krízisbe került. A tudatos ember jól megválogatja tévé műsorait, az újságcikkeket, amit elolvas, és jól meggondolja, hogy kinek az előadására megy el. Mindezt azért teszi, hogy megvédje önmagát és családját a sok hamisan csengő, üres és gyakran hazug szóáradattól. Egy mesterségesen felerősített üres és hazug szóáradatban, kíváncsian és tisztelettel fordulunk azok fele, akik hiteles üzeneteket és tartalmakat fogalmaznak meg és mondanak el. Úgy néz ki, hogy nincsenek túl sokan, és főleg, nem a közmédiában érhetők el. Ők olyan őszinte és valódi tartalmakat tudnak elmondani, amelyek a bejárt utakról szólnak. Beszédükben nincsen érdek és kényszeresség. Senkit sem akarnak meggyőzni az ő igazukról. Csak akkor beszélnek, ha kérdik őket, s ha nem értik, amit mondanak, nem jönnek zavarba.


2014. május 14.

"ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjük útját a földön" Zsolt 67,2b-3a

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten útját autópályához hasonlítsuk, amelyen egyenesen száguldunk végpontunk felé. Sose felejtem el azt a sokkoló élményt, amikor először nyugaton, autópályán gépkocsival haladtam. A pálya mentén épített véget nem érő hangszigetelő kerítés megfosztott attól az élménytől, hogy lássam a tájat, a vidéket. A célba hamar odaértem, de megfosztva a látás és befogadás élményétől. A másik sokkoló élményem egy vasúti utazás Franciaországban, TGV vonattal. Több mint 700 kilométert nagyon rövid idő alatt megtettünk. Utazásom végén nagy csalódás volt bennem. A szédületes sebesség miatt semmit sem láttam a francia tájakból. Időben gyorsan, de élményektől szintén megfosztva érkeztem a célba. Isten számunkra készített útjai rendkívül személyre szabottak. A járható és ismert utak mellett, várnak bennünket a kitaposatlan ösvények, és az elrejtett utak is, melyek felfedezésre és megismerésre várnak. És várnak bennünket a nagy erőfeszítést igénylő megterhelő utak, amelyek bejárása lehet hogy csak utólag, de a legnagyobb gazdagodást jelentik számunkra. És még egy nagyon fontos dolog: sose feledkezzünk meg arról, hogy minden utunkon Isten arca ragyog felettünk.


2014. május 13.

"és mindenkit buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz szíve mélyéből." ApCsel 11,23b

Emberi sorsunk egyetlen stabil pontja az Isten. Minden más járulékosan tartozik hozzá életünkhöz. Különféle hatások érnek bennünket, a tapasztalat sokfélesége tarkítja életünket. Egyesek mélyebb, mások felszínesebb nyomot hagynak életünkben. Történéseink akkor fognak mélyebb értéket és értelmet képviselni, ha ezeket egy csokorba összegyűjtjük, és az ima csendjében Istennek megmutatjuk, és Neki felajánljuk. Ahogyan életünk tapasztalatai sűrűsödnek és intenzívebbek lesznek, egyre többet kell elidőznünk egyetlen stabil pontunk előtt: az Isten előtt. Az előtte eltöltött idő és pillanatok abban segítenek, hogy minden nehézségeink ellenére is integrált, gyógyult emberré válhassunk.


2014. május 12.

"Másodszor is megszólított az égi hang: Amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd tisztátalannak." ApCsel 11,9

Péter a joppei látomásában érti meg, hogy Isten, üdvözítő akarata nemcsak az önmagukat kiváltságosnak tartó zsidóknak szól. Pétert bármennyire is sokkolta a látomásban kapott isteni üzenet, tudomásul kellett vennie, hogy Istennél nincsenek kiváltságos nemzetek, és a zsidóság által pogány- nak mondott népek, egyforma eséllyel indulnak a Jézus Krisztus által megnyitott üdvösség útján. Sajnos a kirekesztés, vagy ha úgy tetszik tisztátalan megbélyegzés, időnként visszaszivárgott az egyházak jogrendjébe, gondolkodásába, arrogáns stílusába. Nagyon rossz üzenet, ha híveinket, a személyes élethelyzetek figyelembe vétele nélkül, Jézus nevében, például kizárjuk a szentségekből. Könnyen előfordulhat, hogy amit mi emberek tisztátalannak gondolunk és megbélyegzünk, azt az Isten másképp gondolja.


2014. május 9.

"Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem?" ApCsel 9,4

A vallásos gőg és felsőbbrendűségi érzés fájdalmas barázdákat húzott az emberiség történelmébe. A zsidóságból kivált kereszténységet rendkívül sok támadás érte, hasonló okok miatt. A történelem folyamán azonban, időnként a kereszténység is, hasonlóképpen viszonyult más népek hagyományaihoz, kulturális örökségükhöz. Az alázatos Krisztus, és a szerető szolgálat helyett, néha az erőszakos és türelmetlen hithirdetést választotta. Bár a kereszténység pozitív hatása az emberiség fejlődésére felbecsülhetetlen, erőszakos hithirdetése azonban ott marad szégyenfoltként a történelem lapjain. A történelem az ember tanítómestere. Tanuljunk hibáinkból, és Krisztus nevében soha ne engedjünk meg magunknak olyat, hogy a kereszténységen kívül vagy belül hamis elittudattal lenézünk, vagy rafinált eszközökkel üldözünk másokat.


2014. május 8.

"Áldott legyen az Úr, mert kérésem nem vetette el, irgalmasságát nem vonta meg tőlem." Zsol 66,20

Legmélyebb és legfontosabb vágyainkat Isten a szívünkbe rejtette el. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy a különféle hatásokra először az értelmünktől kérjünk tanácsot. Gondolataink azonban gyakran a társadalmi mintáknak és nyomásoknak a hatása alatt áll. Ezért amikor a legfontosabb kérésünket szeretnénk az Isten fele közvetíteni, fontos, hogy gondolatainknál mélyebbre hatoljunk, oda, ahová Isten a szív vágyat elrejtette. Ha ezekkel a vágyakkal kapcsolatba kerülünk, egy olyan minőségi mozgás indul be lelki folyamatainkba, amely kiszűri mindazt, ami felszínes és hamis. Ezekkel a mély érzéseinkkel és vágyainkkal való kapcsolatteremtés, előbb-utóbb az istentapasztalatnak és az élet látásának, új minőségét teszi jelenvalóvá életünkben.


2014. május 7.

"Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták." ApCsel 8,2

István vértanú halálának története engem személy szerint mélyen felháborít. Egy embert ideológiai okokból és elburjánzott indulatokból, csak úgy, minden következmény nélkül brutálisan ki lehet végezni. Számtalan hasonló tett fordult elő az emberiség történelmében. A bűnösöket nagyon sok esetben nem lehetett a vádlottak padjára ültetni. Egy önző és hamis értékekre épített világunkban a szeretet civilizációjának a hiánya továbbra is szedi áldozatait. Minden külső számonkérés nélkül bele lehet gázolni emberekbe, csak azért, mert nem simulnak bele a konvenciók időnként lelket fojtogató kereteibe. Csupán egy maréknyi istenfélő ember érez velük együtt. Az ő könnyeik és együttérzésük viszont, örökre beleíródik az Élet Könyvébe.


2014. május 6.

"Felkiáltott: - Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján." ApCsel 5,26

Az erős, közvetlen istentapasztalatok mindig elbizonytalanították a vallásos intézményeket. Félelmük elsősorban onnan származik, hogy a személyes istentapasztalat lehetősége elhomályosíthatja a vallásos intézmények közvetítői szerepét az Isten akaratával kapcsolatban. Ha az egyházak tágra nyitják a közvetlen istentapasztalat lehetőségének a kapuit, akkor ez veszélyt jelenthet a teokratikus intézmények számára, akik önmagukat tartják az üdvösség közvetítőjének. Ennek a félelemnek a lecsapódásáról szólt az inkvizíció szomorú története is. A középkor nagy misztikusait is gyakran zaklatta az inkvizíció. A félelem másik oka a közvetlen istentapasztalattal kapcsolatban az, hogy az ilyen spirituális élmények gyakran túlfeszítik a dogmák kereteit. Megélésük sokkal intenzívebb és mélyebb, minthogy azt a dogmatikus tételek követni tudnák. Ma, hála Istennek, szószékről hirdetik a személyes istentapasztalat lehetőségeit. Ugyanakkor vannak bölcs lelki vezetők, akik tudásukkal és tapasztalatukkal a hiteles istentapasztalat felé tudnak kísérni bennünket, és megóvnak a spirituális illúziók hamis világától.


2014. május 5.

"Bizony, bizony, mondom nektek - felelte Jézus: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok." Jn 6,26

Hajlamosak vagyunk arra, hogy önzésünket kivetítsük az Istennel való kapcsolatunkra. Míg a világi embernek földhöz ragadt, addig a "szent embernek" szent önzései vannak. Gyakran azért keressük az Istennel való kapcsolatot, hogy ebből előnyeink származzanak és bizonyos lelki ajándékokat megkaphassunk tőle. Ez az "érdekek mentén" való Istenhez fordulás, akadályokat gördít a hit és bizalom elmélyítésében. Az Istennel való kapcsolatunknak az alapirányultsága a tiszta istenkeresés, istentisztelet és istenszeretet kellene hogy legyen. Amikor önző énünk előre tolása nélkül tudunk az Isten fele közeledni, akkor az Istent sokkal természetesebben észlelni tudjuk. Énünk önző megnyilvánulása hamis valóságot teremt, amelyből az Isten eltávolodik. Önzetlen és tiszta istenkeresésünk azonban a valóság Istenét hozza közelebb hozzánk.


2014. áprilisi morzsák

 
Joomla oldal, készítette: Tel-e-universum Kft.